Štev.:    Su-X-19/19-4
Datum:  4. 7. 2019

 

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik

 

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana

 

vabi, da v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija) in z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 – v nadaljevanju ZJN-3) predložijo ponudbo za javno naročilo male vrednosti z oznako Su-X-19/19 za

  

Nakup dveh okoljsko manj obremenjujočih
novih osebnih vozil

 

 

     Ustavno sodišče Republike Slovenije