V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 36/2020 z dne 28. 3. 2020, je bil objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki v tretjem odstavku 3. člena kot enega izmed ukrepov v sodnih zadevah določa, da rok za vložitev ustavne pritožbe ne teče.

V skladu z 2. členom zakona ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.