6. 1. 2022

1. seja

Dne 6. 1. 2022 bo potekala 1. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-1/22-5
Datum: 6. 1. 2022

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 1. seji z dne 6. 1. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. – Potrditev zapisnika 36. seje Ustavnega sodišča z dne 15. 12. 2021 (Su-P-36/21)

– Potrditev zapisnika 37. seje Ustavnega sodišča z dne 23. 12. 2021 (Su-P-37/21)

2. Maximilian Indihar, Ljutomer – Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (U-I-106/19)

Maximilian Indihar, Ljutomer – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 330/2016 z dne 14. 12. 2016 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. II U 44/2015 z dne 18. 8. 2016 in pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (Davki, izbris imena iz seznama davčnih dolžnikov ) (Up-190/17)

3. Franc Majcen, Gornja Radgona – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. In 2/2013 z dne 3. 5. 2021 (Izvršba) (Up-459/21)

4. Igor Ajdnik in drugi, Domžale – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 301/2020 z dne 13. 11. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 250/2020 z dne 11. 5. 2020 v zvezi z delno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 442/2018 z dne 9. 7. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-14/21)

5. Drago Kosmač, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zap. št. 865 kategorizira javno pot “Pot ob Savi, od hipodroma Stožice do teniških igrišč nad Ježico” (odsek 720631) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2044/2, k. o. Ježica (U-I-172/19)

6. Sindikat Ministrstva za obrambo, Konferenca sindikata MO, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 5. člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 142/21) in prvega odstavka 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21 in 149/21) (U-I-550/21)

7. SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE, Celje – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 10.a člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 149/21) (U-I-196/21)

8. BIA SEPARATIONS d. o. o., Ajdovščina – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 37/2020 z dne 19. 1. 2021 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 909/2018 z dne 8. 1. 2020 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 1117/2017 z dne 2. 10. 2018 (Gospodarski spor, vrnitev izplačane državne pomoči) (Up-229/21)

9. Irena Kadunc, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1442/2020 z dne 23. 9. 2020 v zvezi s sklepom o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II D 3289/14 z dne 5. 3. 2020 ter zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II D 3289/14 z dne 5. 3. 2020 (Zapuščinski postopek, sklep o dedovanju, zavrženje pritožbe) (Up-1326/20)

10. Irena Kadunc, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I R 106/2019 z dne 5. 9. 2019 (Zapuščinski postopek, zavrnitev predloga za delegacijo pristojnosti) (Up-1737/19)

Irena Kadunc, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 828/2019 z dne 2. 10. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II D 3289/2014 z dne 12. 10. 2018 (Zapuščinski postopek, prekinitev zapuščinskega postopka) (Up-1738/19)

Irena Kadunc, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 171/2021 z dne 23. 2. 2021 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II D 3289/2014 z dne 26. 10. 2020 (Zapuščinski postopek, zavrženje predloga za vrnitev v prejšnje stanje) (Up-427/21)

11. Viktor Gostiša, Idrija – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 101/2020 z dne 17. 8. 2020 (Drugi upravni spori, dodelitev brezplačne pravne pomoči, zavrženje pritožbe, postulacijska sposobnost) (Up-1200/20)

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-1/22-4
Datum: 4. 1. 2022

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 1. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 6. 1. 2022, ob 9.30 uri, z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. – Potrditev zapisnika 36. seje Ustavnega sodišča z dne 15. 12. 2021 (Su-P-36/21)

– Potrditev zapisnika 37. seje Ustavnega sodišča z dne 23. 12. 2021 (Su-P-37/21)

2. Maximilian Indihar, Ljutomer – Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (U-I-106/19)

Maximilian Indihar, Ljutomer – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 330/2016 z dne 14. 12. 2016 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. II U 44/2015 z dne 18. 8. 2016 in pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (Davki, izbris imena iz seznama davčnih dolžnikov ) (Up-190/17)

3. Franc Majcen, Gornja Radgona – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. In 2/2013 z dne 3. 5. 2021 (Izvršba) (Up-459/21)

4. Igor Ajdnik in drugi, Domžale – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 301/2020 z dne 13. 11. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 250/2020 z dne 11. 5. 2020 v zvezi z delno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 442/2018 z dne 9. 7. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-14/21)

5. Drago Kosmač, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zap. št. 865 kategorizira javno pot “Pot ob Savi, od hipodroma Stožice do teniških igrišč nad Ježico” (odsek 720631) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2044/2, k. o. Ježica (U-I-172/19)

6. Sindikat Ministrstva za obrambo, Konferenca sindikata MO, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 5. člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 142/21) in prvega odstavka 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21 in 149/21) (U-I-550/21)

7. SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE, Celje – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 10.a člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 149/21) (U-I-196/21)

8. BIA SEPARATIONS d. o. o., Ajdovščina – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 37/2020 z dne 19. 1. 2021 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 909/2018 z dne 8. 1. 2020 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 1117/2017 z dne 2. 10. 2018 (Gospodarski spor, vrnitev izplačane državne pomoči) (Up-229/21)

9. Irena Kadunc, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1442/2020 z dne 23. 9. 2020 v zvezi s sklepom o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II D 3289/14 z dne 5. 3. 2020 ter zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II D 3289/14 z dne 5. 3. 2020 (Zapuščinski postopek, sklep o dedovanju, zavrženje pritožbe) (Up-1326/20)

10. Irena Kadunc, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I R 106/2019 z dne 5. 9. 2019 (Zapuščinski postopek, zavrnitev predloga za delegacijo pristojnosti) (Up-1737/19)

Irena Kadunc, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 828/2019 z dne 2. 10. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II D 3289/2014 z dne 12. 10. 2018 (Zapuščinski postopek, prekinitev zapuščinskega postopka) (Up-1738/19)

Irena Kadunc, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 171/2021 z dne 23. 2. 2021 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II D 3289/2014 z dne 26. 10. 2020 (Zapuščinski postopek, zavrženje predloga za vrnitev v prejšnje stanje) (Up-427/21)

11. Viktor Gostiša, Idrija – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 101/2020 z dne 17. 8. 2020 (Drugi upravni spori, dodelitev brezplačne pravne pomoči, zavrženje pritožbe, postulacijska sposobnost) (Up-1200/20)

12. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar