10. 1. 2019

1. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Dne 10. 1. 2019 bo potekala 1. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Datum: 10. 1. 2019