9. 1. 2020

1. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Dne 9. 1. 2020 bo potekala 1. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Datum: 9. 1. 2020