7. 1. 2021

1. seja

Dne 7. 1. 2021 bo potekala 1. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-1/21-4
Datum: 7. 1. 2021

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 1. seji z dne 7. 1. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. – Potrditev zapisnika 35. seje Ustavnega sodišča z dne 17. 12. 2020 (Su-P-25/20)
– Potrditev zapisnika 36. seje Ustavnega sodišča z dne 21. 12. 2020 (Su-P-36/20)

2. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 14942/2012 z dne 9. 3. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 14942/2012 z dne 16. 3. 2016 in s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. IV K 14942/2012 z dne 8. 9. 2015 (Kazenska zadeva, varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti, pravica do izvajanja razbremenilnih dokazov, vstop lastnika v najemniško stanovanje, izkazanost zakonskega znaka) (Up-511/17)

3. Sodni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) (U-I-246/19)

4. Agim Krasniqi, Kranj – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 29412/2015 z dne 14. 5. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 29412/2015 z dne 30. 1. 2018, sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I K 29412/2015 z dne 14. 6. 2017 in sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I K 29412/2015 z dne 27. 10. 2017 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, zaporna kazen) (Up-718/20)

5. Davorin Petaros, Piran/Pirano – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob Belokriški« (Uradni list RS, št. 76/18), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja (Uradni list RS, št. 76/18) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi (Uradni list RS, št. 76/18) (U-I-5/19)

6. Mestna občina Ljubljana , Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Inšpektoratom Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Inšpektoratom Republike Slovenije za kulturo in medije (Prostorske zadeve) (P-3/20)

7. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 – ZLD-1) (U-I-190/17)

8. Žiga Stupica, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena, 6. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) (U-I-437/19)

Žiga Stupica, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 13/2019 z dne 18. 9. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1854/2016 z dne 10. 12. 2018 (Drugi upravni spori, uvedba nadzora nad zakonitostjo dela univerze) (Up-1580/19)

9. Luka Mesec, Železniki – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20 – ZZSISV26) (U-I-483/20)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-1/21-3
Datum: 5. 1. 2021

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 1. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo potekala na način videokonference v četrtek, 7. 1. 2021, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. – Potrditev zapisnika 35. seje Ustavnega sodišča z dne 17. 12. 2020 (Su-P-25/20)
– Potrditev zapisnika 36. seje Ustavnega sodišča z dne 21. 12. 2020 (Su-P-36/20)

2. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 14942/2012 z dne 9. 3. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 14942/2012 z dne 16. 3. 2016 in s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. IV K 14942/2012 z dne 8. 9. 2015 (Kazenska zadeva, varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti, pravica do izvajanja razbremenilnih dokazov, vstop lastnika v najemniško stanovanje, izkazanost zakonskega znaka) (Up-511/17)

3. Sodni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) (U-I-246/19)

4. Agim Krasniqi, Kranj – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 29412/2015 z dne 14. 5. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 29412/2015 z dne 30. 1. 2018, sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I K 29412/2015 z dne 14. 6. 2017 in sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I K 29412/2015 z dne 27. 10. 2017 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, zaporna kazen) (Up-718/20)

5. Davorin Petaros, Piran/Pirano – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob Belokriški« (Uradni list RS, št. 76/18), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja (Uradni list RS, št. 76/18) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi (Uradni list RS, št. 76/18) (U-I-5/19)

6. Mestna občina Ljubljana , Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Inšpektoratom Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Inšpektoratom Republike Slovenije za kulturo in medije (Prostorske zadeve) (P-3/20)

7. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 – ZLD-1)(U-I-190/17)

8. Žiga Stupica, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena, 6. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) (U-I-437/19)

Žiga Stupica, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 13/2019 z dne 18. 9. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1854/2016 z dne 10. 12. 2018 (Drugi upravni spori, uvedba nadzora nad zakonitostjo dela univerze) (Up-1580/19)

9. Luka Mesec, Železniki – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20 – ZZSISV26) (U-I-483/20)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar