28. 3. 2019

10. seja

Številka: Su-P-10/19-3
Datum: 28. 3. 2019
 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 10. seji z dne 28. 3. 2019 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 9. seje Ustavnega sodišča z dne 27. 3. 2019 (Su-P-9/19)

2. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 10.b člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo – ZTuj-2) (U-I-59/17)
 
3. Milko Škoberne, Laško – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 4980/2011 z dne 9. 6. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 4980/2011 z dne 22. 9. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 4980/2011 z dne 23. 12. 2013 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kazen zapora, stranska denarna kazen) (Up-709/15)
 
Milko Škoberne, Laško – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 4980/2011 z dne 9. 6. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 4980/2011 z dne 22. 9. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 4980/2011 z dne 23. 12. 2013 (Kazenska zadeva, kaznivo dejanje jemanja podkupnine, kazen zapora, stranska denarna kazen) (Up-710/15)

4. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13 in 81/15) (Drugi upravni spori, Odmera letnega plačila agenciji) (U-I-49/17)

Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in 110/13 – ZEKom-1) (U-I-98/17)

5. A. B. in C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 83/2018 z dne 20. 6. 2018 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 143/2016 z dne 10. 1. 2018 (Drugi upravni spori, pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti) (Up-1099/18)
 
6. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-10/19-2
Datum: 26. 3. 2019
 
 
Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 10. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 28. 3. 2019, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 9. seje Ustavnega sodišča z dne 27. 3. 2019 (Su-P-9/19)

2. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 10.b člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo – ZTuj-2) (U-I-59/17)
 
3. Milko Škoberne, Laško – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 4980/2011 z dne 9. 6. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 4980/2011 z dne 22. 9. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 4980/2011 z dne 23. 12. 2013 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kazen zapora, stranska denarna kazen)  (Up-709/15)
 
Milko Škoberne, Laško – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 4980/2011 z dne 9. 6. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 4980/2011 z dne 22. 9. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 4980/2011 z dne 23. 12. 2013 (Kazenska zadeva, kaznivo dejanje jemanja podkupnine, kazen zapora, stranska denarna kazen) (Up-710/15)
 
4. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13 in 81/15) (Drugi upravni spori, Odmera letnega plačila agenciji) (U-I-49/17)

Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in 110/13 – ZEKom-1) (U-I-98/17)      

5. A. B. in C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 83/2018 z dne 20. 6. 2018 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 143/2016 z dne 10. 1. 2018 (Drugi upravni spori, pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti) (Up-1099/18)                                                                     
  

6. Razno
 
                                                                                             
 

dr. Sebastian Nerad  
Generalni sekretar