9. 4. 2020

10. seja

Številka: Su-P-10/20-4
Datum: 9. 4. 2020
Številka: Su-P-10/20-4
Datum: 9. 4. 2020
 
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 10. seji z dne 9. 4. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. – Potrditev zapisnika 8. seje Ustavnega sodišča z dne 12. 3. 2020 (Su-P-8/20)    
– Potrditev zapisnika 9. seje Ustavnega sodišča z dne 2. 4. 2020 (Su-P-9/20)
2. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega do šestega in osmega odstavka 112a. člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114a. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr. in 10/17) ter za oceno ustavnosti 31. točke prvega odstavka 125. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19) (Brez spora) (U-I-152/17)

3. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19 – ZIOMVN) (U-I-194/19)

4. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 93. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) (U-I-82/17)

5. Blaž Babič, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13 – ZVRK) in 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, 96-05 in 9/14 – ZRTVS-1) (U-I-265/18)

6. Viljem (Vili) Kovačič in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 48. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17 – ZVDZ) (U-I-432/19)

7. ZDRUŽENA LEVICA – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 12. člena Zakona o radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14 – ZRTVS-1) in Odloka o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/18) (U-I-388/18)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad l.r.
Generalni sekretar

Številka: Su-P-10/20-2
Datum: 7. 4. 2020
 
 
 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 10. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 9. 4. 2020, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

 
1. – Potrditev zapisnika 8. seje Ustavnega sodišča z dne 12. 3. 2020 (Su-P-8/20)
    
– Potrditev zapisnika 9. seje Ustavnega sodišča z dne 2. 4. 2020 (Su-P-9/20)

2. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega do šestega in osmega odstavka 112a. člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114a. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr. in 10/17) ter za oceno ustavnosti 31. točke prvega odstavka 125. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19) (Brez spora) (U-I-152/17)

3. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19 – ZIOMVN) (U-I-194/19)

4. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 93. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) (U-I-82/17)

5. Blaž Babič, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13 – ZVRK) in 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, 96-05 in 9/14 – ZRTVS-1)
(U-I-265/18)

6. Viljem (Vili) Kovačič in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 48. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17 – ZVDZ) (U-I-432/19)

7. ZDRUŽENA LEVICA – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 12. člena Zakona o radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14 – ZRTVS-1) in Odloka o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/18) (U-I-388/18)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad l.r.
Generalni sekretar