5. 5. 2020

13. seja

Številka: Su-P-13/20-3
Datum: 5. 5. 2020

Številka: Su-P-13/20-3
Datum: 5. 5. 2020

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 13. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 7. 5. 2020, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 12. seje Ustavnega sodišča z dne 7. 5. 2020 (Su-P-12/20)

2. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) in – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20) (U-I-83/20)

3. Myriam Štefan Jereb – Pobuda za oceno ustavnosti 41. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78 in Uradni list RS, št. 67/01) (U-I-40/16)

Myriam Štefan Jereb – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 930/2014 z dne 2. 6. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Idriji št. P 14/2013 z dne 30. 9. 2014 (Pravda, zaradi prikrajšanja nujnega deleža, zastaranje tožbe za vrnitev daril) (Up-155/16)

4. PILOTI KOPER pomorska pilotaža d.o.o., Koper/Capodistria – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže (Uradni list RS, št. 11/20) (U-I-66/20)
5. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20 in 53/20) (U-I-155/20)
6. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Celje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 52/2016 z dne 24. 10. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1468/2015 z dne 19. 1. 2016 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VII Pg 5358/2013 z dne 26. 5. 2015 (Gospodarski spor, obveznost plačila podizvajalcu, zapadlost terjatve) (Up-68/18)
7. Ljubljanska banka d.d., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 1625/2019 z dne 4. 12. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0963 I 1019/2011 z dne 14. 6. 2019 (Izvršba, Ugovor zoper sklep o izvršbi) (Up-260/20)
8. Nevenka Jerič, Zgornja Polskava – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 596/2019 z dne 9. 1. 2020 in zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Ip 432/2019 z dne 25. 9. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici št. I 415/2016 (VL 100574/2017, VL 103868/2016, VL 31821/2017) z dne 29. 3. 2019 (Izvršba, izvršba na nepremičnine, nedovoljen predlog za dopustitev revizije, sklep o izročitvi) (Up-320/20)

9. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-13/20-3
Datum: 5. 5. 2020

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 13. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 7. 5. 2020, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 12. seje Ustavnega sodišča z dne 7. 5. 2020 (Su-P-12/20)

2. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) in – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20) (U-I-83/20)

3. Myriam Štefan Jereb – Pobuda za oceno ustavnosti 41. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78 in Uradni list RS, št. 67/01) (U-I-40/16)

Myriam Štefan Jereb – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 930/2014 z dne 2. 6. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Idriji št. P 14/2013 z dne 30. 9. 2014 (Pravda, zaradi prikrajšanja nujnega deleža, zastaranje tožbe za vrnitev daril) (Up-155/16)

4. PILOTI KOPER pomorska pilotaža d.o.o., Koper/Capodistria – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže (Uradni list RS, št. 11/20) (U-I-66/20)
5. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20 in 53/20) (U-I-155/20)
6. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Celje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 52/2016 z dne 24. 10. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1468/2015 z dne 19. 1. 2016 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VII Pg 5358/2013 z dne 26. 5. 2015 (Gospodarski spor, obveznost plačila podizvajalcu, zapadlost terjatve) (Up-68/18)
7. Ljubljanska banka d.d., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 1625/2019 z dne 4. 12. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0963 I 1019/2011 z dne 14. 6. 2019 (Izvršba, Ugovor zoper sklep o izvršbi) (Up-260/20)
8. Nevenka Jerič, Zgornja Polskava – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 596/2019 z dne 9. 1. 2020 in zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Ip 432/2019 z dne 25. 9. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici št. I 415/2016 (VL 100574/2017, VL 103868/2016, VL 31821/2017) z dne 29. 3. 2019 (Izvršba, izvršba na nepremičnine, nedovoljen predlog za dopustitev revizije, sklep o izročitvi) (Up-320/20)

9. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar