14. 5. 2020

14. seja

Datum: 14. 5. 2020

Številka:       Su-P-14/20-3

Datum:          14. 5. 2020

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 14. seji z dne 14. 5. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 13. seje Ustavnega sodišča z dne 7. 5. 2020 (Su-P-13/20)

2.  A. B. iz C.– Postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 129.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19), kolikor določa petnajstdnevni rok za vložitev predloga o nadomestitvi kazni zapora s hišnim zaporom, ki teče od pravnomočnosti sodbe dalje oziroma od zadnje vročitve, če je obsojencu oziroma zagovorniku prepis sodbe vročen po pravnomočnosti (U-I-14/20)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 40242/2011 z dne 16. 6. 2016 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 40242/2011 z dne 20. 1. 2016 in sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II Kr 40242/2011 z dne 17. 11. 2015 in postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 129.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19), kolikor določa petnajstdnevni rok za vložitev predloga o nadomestitvi kazni zapora s hišnim zaporom, ki teče od pravnomočnosti sodbe dalje oziroma od zadnje vročitve, če je obsojencu oziroma zagovorniku prepis sodbe vročen po pravnomočnosti (Kazenska zadeva, zapor; nadomestitev kaznizapora s hišnim zaporom; kršitev 2., 14. in 22. člena Ustave) (Up-844/16)

3. Okrožno sodišče v Celju, Celje – Zahteva za oceno ustavnosti 221.j člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (Insolvencni postopek, upniška prisilna poravnava) (U-I-222/18)

4. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti – 9. in 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20), – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20), – 1. člena, petega odstavka 3. člena in 4. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20) (U-I-152/20)

5. A. B. iz C.– Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. III Cp 648/2019 z dne 30. 7. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. N 287/2018 z dne 5. 6. 2019 (Nepravda, odvzem roditeljske pravice) (Up-1199/19)

6. Myriam Štefan Jereb – Pobuda za oceno ustavnosti 41. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78 in Uradni list RS, št. 67/01) (U-I-40/16)

Myriam Štefan Jereb – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 930/2014 z dne 2. 6. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Idriji št. P 14/2013 z dne 30. 9. 2014 (Pravda, zaradi prikrajšanja nujnega deleža, zastaranje tožbe za vrnitev daril) (Up-155/16)

7. Okrožno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti šestega odstavka 109. člena Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99) (U-I-71/20)

8. Mirjam Kline, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 20. člena in prvega odstavka 69. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20) – COVID19 (U-I-94/20)

9. Jože Vidic in drugi, Trnovska vas – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 2. člena in drugega odstavka 2.a člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20 in 53/20) (U-I-90/20)

10. A. B. iz C.– Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 490/2019 z dne 19. 12. 2019 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 1177/2019 z dne 7. 8. 2019 v zvezi s sklepi Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2078/2017-IV z dne 11. 2. 2019, 16. 11. 2018 (r. št. 295), 16. 11. 2018 (r. št. 296) in 25. 9. 2018 ter sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2078/2017-IV z dne 9. 4. 2018 in z dne 25. 1. 2018 (Pravda, odločanje o varstvu in vzgoji otrok, stikih in preživnini; začasna odredba) (Up-280/20)

11. Razno

 

Sebastian Nerad

Generalni sekretar

 

Številka:       Su-P-14/20-3

Datum:          12. 5. 2020

 

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 14. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 14. 5. 2020, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

 

 1. Potrditev zapisnika 13. seje Ustavnega sodišča z dne 7. 5. 2020 (Su-P-13/20)
 2. 2. A. B. iz C.– Postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 129.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19), kolikor določa petnajstdnevni rok za vložitev predloga o nadomestitvi kazni zapora s hišnim zaporom, ki teče od pravnomočnosti sodbe dalje oziroma od zadnje vročitve, če je obsojencu oziroma zagovorniku prepis sodbe vročen po pravnomočnosti (U-I-14/20)
 3. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 40242/2011 z dne 16. 6. 2016 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 40242/2011 z dne 20. 1. 2016 in sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II Kr 40242/2011 z dne 17. 11. 2015 in postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 129.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19), kolikor določa petnajstdnevni rok za vložitev predloga o nadomestitvi kazni zapora s hišnim zaporom, ki teče od pravnomočnosti sodbe dalje oziroma od zadnje vročitve, če je obsojencu oziroma zagovorniku prepis sodbe vročen po pravnomočnosti (Kazenska zadeva, zapor; nadomestitev kaznizapora s hišnim zaporom; kršitev 2., 14. in 22. člena Ustave) (Up-844/16)
 4. 3. Okrožno sodišče v Celju, Celje – Zahteva za oceno ustavnosti 221.j člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (Insolvencni postopek, upniška prisilna poravnava) (U-I-222/18)
 5. 4. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti – 9. in 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20), – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20), – 1. člena, petega odstavka 3. člena in 4. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20)

(U-I-152/20)

 

 1. 5. A. B. iz C.– Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. III Cp 648/2019 z dne 30. 7. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. N 287/2018 z dne 5. 6. 2019 (Nepravda, odvzem roditeljske pravice) (Up-1199/19)

 

 1. Myriam Štefan Jereb – Pobuda za oceno ustavnosti 41. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78 in Uradni list RS, št. 67/01) (U-I-40/16)

Myriam Štefan Jereb – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 930/2014 z dne 2. 6. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Idriji št. P 14/2013 z dne 30. 9. 2014 (Pravda, zaradi prikrajšanja nujnega deleža, zastaranje tožbe za vrnitev daril)                                                                                                                   (Up-155/16)

 1. 7. Okrožno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti šestega odstavka 109. člena Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99) (U-I-71/20)
 2. Mirjam Kline, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 20. člena in prvega odstavka 69. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20) – COVID19

(U-I-94/20)

 1. 9. Jože Vidic in drugi, Trnovska vas – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 2. člena in drugega odstavka 2.a člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20 in 53/20) (U-I-90/20)
 2. 10. A. B. iz C.– Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 490/2019 z dne 19. 12. 2019 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 1177/2019 z dne 7. 8. 2019 v zvezi s sklepi Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2078/2017-IV z dne 11. 2. 2019, 16. 11. 2018 (r. št. 295), 16. 11. 2018 (r. št. 296) in 25. 9. 2018 ter sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2078/2017-IV z dne 9. 4. 2018 in z dne 25. 1. 2018 (Pravda, odločanje o varstvu in vzgoji otrok, stikih in preživnini; začasna odredba)

(Up-280/20)

 1. Razno

 

Sebastian Nerad

Generalni sekretar