5. 5. 2022

14. seja

Dne 5. 5. 2022 bo potekala 14. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-14/22-6
Datum: 5. 5. 2022

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 14. seji z dne 5. 5. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. – Potrditev zapisnika 12. seje Ustavnega sodišča z dne 21. 4. 2022 (Su-P-12/22)
– Potrditev zapisnika 13. seje Ustavnega sodišča z dne 25. 4. 2022 (Su-P-13/22)

2. Matjaž Škorjanc, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 34177/2012 z dne 12. 7. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 34177/2012 z dne 5. 2. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. II K 34177/2012 z dne 23. 12. 2013 (Kazenska zadeva, zaporna kazen) (Up-899/16)

Matjaž Škorjanc , Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 34177/2012 z dne 12. 7. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 34177/2012 z dne 5. 2. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. II K 34177/2012 z dne 23. 12. 2013 (Kazenska zadeva, zaporna kazen) (Up-900/16)

Matjaž Škorjanc , Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 34177/2012 z dne 12. 7. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 34177/2012 z dne 5. 2. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. II K 34177/2012 z dne 23. 12. 2013 (Kazenska zadeva, zaporna kazen) (Up-901/16)

3. Informacijski pooblaščenec, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) (U-I-103/17)

4. KPL d.o.o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje četrtega odstavka 67. člena, točke c) drugega odstavka 67.a člena in točke b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 – ZJN-3), kolikor se nanašajo na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitki (U-I-180/19)

5. Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 2. člena in 32. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13 – ZVRK) (U-I-260/19)

6. Kata Landika in drugi – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 53/2020 z dne 1. 7. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 578/2017 z dne 2. 12. 2019 (Drugi upravni spori, verifikacija deviznih vlog (vsebina) (Up-960/20)

7. Boštjan Koprivnikar, Mirna – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 58203/2011 z dne 7. 6. 2018 (Kazenska zadeva, izrek enotne kazni, neupoštevanje sodbe ESČP, kršitev 2., 8., 15., 25. in prvega odstavka 28. člena Ustave ter 46. člena EKČP) (Up-1289/18)

8. Ivan Janez Janša, Velenje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dne 22. 12. 2016 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 2457/2010 z dne 25. 11. 2015 in s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 4. 9. 2015 (Kazenska zadeva, ustavitev kazenskega postopka zaradi absolutnega zastaranja, kršitev 22., 23., 25. in 28. člena Ustave) (Up-351/17)

9. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-14/22-5
Datum: 29. 4. 2022

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 14. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 5. 05. 2022, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. – Potrditev zapisnika 12. seje Ustavnega sodišča z dne 21. 4. 2022 (Su-P-12/22)
– Potrditev zapisnika 13. seje Ustavnega sodišča z dne 25. 4. 2022 (Su-P-13/22)

2. Matjaž Škorjanc, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 34177/2012 z dne 12. 7. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 34177/2012 z dne 5. 2. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. II K 34177/2012 z dne 23. 12. 2013 (Kazenska zadeva, zaporna kazen) (Up-899/16)

Matjaž Škorjanc , Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 34177/2012 z dne 12. 7. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 34177/2012 z dne 5. 2. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. II K 34177/2012 z dne 23. 12. 2013 (Kazenska zadeva, zaporna kazen) (Up-900/16)

Matjaž Škorjanc , Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 34177/2012 z dne 12. 7. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 34177/2012 z dne 5. 2. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. II K 34177/2012 z dne 23. 12. 2013 (Kazenska zadeva, zaporna kazen) (Up-901/16)

3. Informacijski pooblaščenec, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) (U-I-103/17)

4. KPL d.o.o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje četrtega odstavka 67. člena, točke c) drugega odstavka 67.a člena in točke b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 – ZJN-3), kolikor se nanašajo na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitki (U-I-180/19)

5. Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 2. člena in 32. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13 – ZVRK) (U-I-260/19)

6. Kata Landika in drugi – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 53/2020 z dne 1. 7. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 578/2017 z dne 2. 12. 2019 (Drugi upravni spori, verifikacija deviznih vlog (vsebina) (Up-960/20)

7. Boštjan Koprivnikar, Mirna – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 58203/2011 z dne 7. 6. 2018 (Kazenska zadeva, izrek enotne kazni, neupoštevanje sodbe ESČP, kršitev 2., 8., 15., 25. in prvega odstavka 28. člena Ustave ter 46. člena EKČP) (Up-1289/18)

8. Ivan Janez Janša, Velenje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dne 22. 12. 2016 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 2457/2010 z dne 25. 11. 2015 in s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 4. 9. 2015 (Kazenska zadeva, ustavitev kazenskega postopka zaradi absolutnega zastaranja, kršitev 22., 23., 25. in 28. člena Ustave) (Up-351/17)

9. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar