11. 5. 2023

15. seja

Dne 11. 5. 2023 bo potekala 15. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-15/23-3
Datum: 11. 5. 2023

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 15. seji z dne 11. 5. 2023 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 14. seje Ustavnega sodišča z dne 3. 5. 2023 (Su-P-14/23)

2. Nova univerza in drugi, Nova Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena, prve alineje 5. točke prvega odstavka in prvega stavka drugega odstavka 14. člena ter 78. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17) (U-I-112/19)

3. Peter Gregorčič in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22 – ZRTVS-1B) (U-I-479/22)

4. Fedor Anže Sazonov, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 11256/2021 z dne 22. 11. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 11256/2021 z dne 29. 10. 2021 in zoper sklep Vrhovnega sodišča št. XI Ips 11256/2021 z dne 16. 12. 2021 (Kazenska zadeva, PRIPOR; pravica do izjave) (Up-139/22)

5. Občina Škocjan, Škocjan – Pobuda zoper peti odstavek 29. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) (U-I-220/20)

6. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19) (U-I-181/22)

7. Slavko Vran, Trbovlje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 112. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22 in 158/22) (U-I-80/21)

Slavko Vran, Trbovlje – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1432/2019 z dne 13. 10. 2020 (Davki, dohodnina, osebna olajšava za delovnega invalida) (Up-261/21)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-15/23-2
Datum: 9. 5. 2023

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 15. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 11. 5. 2023, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 14. seje Ustavnega sodišča z dne 3. 5. 2023 (Su-P-14/23)

2. Nova univerza in drugi, Nova Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena, prve alineje 5. točke prvega odstavka in prvega stavka drugega odstavka 14. člena ter 78. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17) (U-I-112/19)

3. Peter Gregorčič in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22 – ZRTVS-1B) (U-I-479/22)

4. Fedor Anže Sazonov, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 11256/2021 z dne 22. 11. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 11256/2021 z dne 29. 10. 2021 in zoper sklep Vrhovnega sodišča št. XI Ips 11256/2021 z dne 16. 12. 2021 (Kazenska zadeva, PRIPOR; pravica do izjave) (Up-139/22)

5. Občina Škocjan, Škocjan – Pobuda zoper peti odstavek 29. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) (U-I-220/20)

6. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19) (U-I-181/22)

7. Slavko Vran, Trbovlje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 112. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22 in 158/22) (U-I-80/21)

Slavko Vran, Trbovlje – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1432/2019 z dne 13. 10. 2020 (Davki, dohodnina, osebna olajšava za delovnega invalida) (Up-261/21)

8. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar