28. 5. 2020

15. seja

Dne 28. 5. 2020 bo potekala 15. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-15/20-2
Datum: 28. 5. 2020

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 15. seji z dne 28. 5. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 14. seje Ustavnega sodišča z dne 14. 5. 2020
(Su-P-14/20)

2. Andrej Hartman, Žabnica – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 445. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/16 in 66/17) (U-I-122/19)

Andrej Hartman, Žabnica – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 20016/2011 z dne 26. 5. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 20016/2011 z dne 2. 9. 2015 in s sodbo Okrajnega sodišča v Kranju št. I K 20016/2011 z dne 22. 10. 2014 (Kazenska zadeva, KD samovoljnosti, zaporna kazen, preklic razpisane javne seje senata na pritožbenem sodišču, skrajšani postopek pred okrajnim sodiščem) (Up-700/16)

3. Svebor Štampalija, Ljubljana Polje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 445. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/16 in 66/17) (U-I-123/19)

Svebor Štampalija, Ljubljana Polje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 3324/2015 z dne 6. 7. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 3324/2015 z dne 14. 7. 2016 in sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 3324/2015 z dne 23. 2. 2016 (Kazenska zadeva, zaporna kazen, KD poskus samovoljnosti, kršitev pravice do sojenja v navzočnosti, kršitev pravice do obrambe, kršitev pravice do nepristranskega sojenja) (Up-1550/18)

4. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. III Cp 220/2017-39 z dne 24. 10. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. IV P 527/2010 z dne 11. 10. 2016 (Pravda, ugotovitev očetovstva, dokaz z analizo DNK) (Up-814/18)

5. A . B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) in – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20) (U-I-83/20)

6. Občani Občine Polzela – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odredbe o dodatnih ukrepih v Občini Polzela glede izvajanja Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (U-I-160/20)

7. Focus, društvo za sonaraven razvoj in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, 100.e, 100.f in 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20 – ZIUZEOP) (U-I-184/20)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 15. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 28. 5. 2020, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 14. seje Ustavnega sodišča z dne 14. 5. 2020
(Su-P-14/20)

2. Andrej Hartman, Žabnica – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 445. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/16 in 66/17) (U-I-122/19)

Andrej Hartman, Žabnica – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 20016/2011 z dne 26. 5. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 20016/2011 z dne 2. 9. 2015 in s sodbo Okrajnega sodišča v Kranju št. I K 20016/2011 z dne 22. 10. 2014 (Kazenska zadeva, KD samovoljnosti, zaporna kazen, preklic razpisane javne seje senata na pritožbenem sodišču, skrajšani postopek pred okrajnim sodiščem) (Up-700/16)

3. Svebor Štampalija, Ljubljana Polje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 445. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/16 in 66/17) (U-I-123/19)

Svebor Štampalija, Ljubljana Polje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 3324/2015 z dne 6. 7. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 3324/2015 z dne 14. 7. 2016 in sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 3324/2015 z dne 23. 2. 2016 (Kazenska zadeva, zaporna kazen, KD poskus samovoljnosti, kršitev pravice do sojenja v navzočnosti, kršitev pravice do obrambe, kršitev pravice do nepristranskega sojenja) (Up-1550/18)

4. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. III Cp 220/2017-39 z dne 24. 10. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. IV P 527/2010 z dne 11. 10. 2016 (Pravda, ugotovitev očetovstva, dokaz z analizo DNK) (Up-814/18)

5. A . B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) in – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20) (U-I-83/20)

6. Občani Občine Polzela – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odredbe o dodatnih ukrepih v Občini Polzela glede izvajanja Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (U-I-160/20)

7. Focus, društvo za sonaraven razvoj in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 100.d, 100.e, 100.f in 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20 – ZIUZEOP) (U-I-184/20)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar