18. 5. 2023

16. seja

Dne 18. 5. 2023 bo potekala 16. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-16/23-4
Datum: 18. 5. 2023

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 16. seji z dne 18. 5. 2023 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 15. seje Ustavnega sodišča z dne 11. 5. 2023 (Su-P-15/23)

2. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13) in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 11/18) (U-I-191/19)

3. Telemach Tabor, širokopasovne komunikacije, d.d., Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 353/2018 z dne 10. 1. 2019 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 936/2017 z dne 27. 6. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 229/2016-II z dne 15. 12. 2016 (Pravda, plačilo za kabelsko retransmisijo) (Up-382/19)

4. Finančna uprava RS, Finančni urad Nova Gorica, Nova Gorica – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Finančno upravo Republike Slovenije, Finančnim uradom Nova Gorica in Okrajnim sodiščem v Kranju (Prekrški, negativni kompetenčni spor, stroški postopka o prekršku) (P-2/23)

Finančna uprava RS, Finančni urad Nova Gorica, Nova Gorica – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Finančno upravo Republike Slovenije, Finančnim uradom Nova Gorica, in Okrajnim sodiščem v Kranju (Prekrški, negativni kompetenčni spor, stroški postopka o prekršku) (P-3/23)

5. Okrajno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (Uradni list RS, št. 186/21) (Brez spora) (U-I-51/23)

6. Andreja Tancar in drugi, Bohinjska Bistrica – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1839/2019 z dne 22. 1. 2020 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Radovljici št. P 51/2017 z dne 30. 4. 2019 (Pravda, ugotovitev neobstoja pravice do posesti, sprememba sodbe) (Up-772/20)

7. Slavko Vran, Trbovlje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 112. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22 in 158/22) (U-I-80/21)

Slavko Vran, Trbovlje – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1432/2019 z dne 13. 10. 2020 (Davki, dohodnina, osebna olajšava za delovnega invalida) (Up-261/21)

8. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-16/23-3
Datum: 16. 5. 2023

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 16. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 18. 5. 2023, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 15. seje Ustavnega sodišča z dne 11. 5. 2023 (Su-P-15/23)

2. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13) in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 11/18) (U-I-191/19)

3. Telemach Tabor, širokopasovne komunikacije, d.d., Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 353/2018 z dne 10. 1. 2019 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 936/2017 z dne 27. 6. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 229/2016-II z dne 15. 12. 2016 (Pravda, plačilo za kabelsko retransmisijo) (Up-382/19)

4. Finančna uprava RS, Finančni urad Nova Gorica, Nova Gorica – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Finančno upravo Republike Slovenije, Finančnim uradom Nova Gorica in Okrajnim sodiščem v Kranju (Prekrški, negativni kompetenčni spor, stroški postopka o prekršku) (P-2/23)
Finančna uprava RS, Finančni urad Nova Gorica, Nova Gorica – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Finančno upravo Republike Slovenije, Finančnim uradom Nova Gorica, in Okrajnim sodiščem v Kranju (Prekrški, negativni kompetenčni spor, stroški postopka o prekršku) (P-3/23)

5. Okrajno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (Uradni list RS, št. 186/21) (Brez spora) (U-I-51/23)

6. Andreja Tancar in drugi, Bohinjska Bistrica – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1839/2019 z dne 22. 1. 2020 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Radovljici št. P 51/2017 z dne 30. 4. 2019 (Pravda, ugotovitev neobstoja pravice do posesti, sprememba sodbe) (Up-772/20)

7. Slavko Vran, Trbovlje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 112. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22 in 158/22) (U-I-80/21)

Slavko Vran, Trbovlje – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1432/2019 z dne 13. 10. 2020 (Davki, dohodnina, osebna olajšava za delovnega invalida) (Up-261/21)

8. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar