22. 5. 2023

17. seja

Dne 22. 5. 2023 bo potekala 17. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-17/23-3
Datum: 22. 5. 2023

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 17. seji z dne 22. 5. 2023 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Peter Gregorčič in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22 – ZRTVS-1B) (U-I-479/22)

2. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-17/23-2
Datum: 19. 5. 2023

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 17. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v ponedeljek, 22. 5. 2023, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Peter Gregorčič in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22 – ZRTVS-1B) (U-I-479/22)

2. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar