11. 6. 2020

17. seja

Dne 11. 6. 2020 bo potekala 17. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-17/20-3
Datum: 11. 6. 2020

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 17. seji z dne 11. 6. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 16. seje Ustavnega sodišča z dne 4. 6. 2020 (Su-P-16/20)

2. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 68.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 23/15, 97/15 in 63/16) in 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 111/13) (U-I-113/17)

3. NOVA KBM, d.d., Maribor in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 54651/2018 z dne 24. 11. 2018 (Kazenska zadeva, odredba za hišno preiskavo, izvedena v prostorih banke in v stanovanju uslužbenca banke; odredba za zaseg, zavarovanje in preiskavo elektronskih naprav banke; sorazmernost obsega preiskave elektronske naprave) (Up-286/19)

BORMIA d. o. o., Nova Gorica – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Kpd 10877/2020 z dne 10. 3. 2020 (Up-296/20)

Jasna Mihelj Coustaury, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Celju št. X Ks 52209/2016 z dne 10. 4. 2017 in zoper odredbo Okrožnega sodišča v Celju št. X Kpr 52209/2016 z dne 14. 3. 2017 (Up-507/17)

4. Valerija Svenšek, Ptuj – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča na Ptuju št. ZSV 71/2016 z dne 11. 9. 2017 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Ptuj št. 0000113029225 z dne 2. 3. 2016 (Prekrški, prekrška po ZJRM-1 in ZOIzk-1, globa) (Up-991/17)

5. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega stavka 37. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 – ZIUZEOP) (U-I-179/20)

6. Občina Brezovica , Brezovica pri Ljubljani – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 107/2019 z dne 24. 7. 2019 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 969/2018 z dne 17. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 3164/2010 z dne 2. 10. 2018 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 3164/2010 z dne 12. 12. 2017 (Gospodarski spor, predlog za obnovo postopka, kršitev ustavnih procesnih jamstev) (Up-1215/19)

7. Ljubo Bavcon in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 3425/2014 z dne 8. 10. 2019 (Kazenska zadeva, poprava krivic, Leon Rupnik) (Up-262/20)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 17. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 11. 6. 2020, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 16. seje Ustavnega sodišča z dne 4. 6. 2020
(Su-P-16/20)

2. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 68.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 23/15, 97/15 in 63/16) in 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 111/13) (U-I-113/17)

3. NOVA KBM, d.d., Maribor in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 54651/2018 z dne 24. 11. 2018 (Kazenska zadeva, odredba za hišno preiskavo, izvedena v prostorih banke in v stanovanju uslužbenca banke; odredba za zaseg, zavarovanje in preiskavo elektronskih naprav banke; sorazmernost obsega preiskave elektronske naprave) (Up-286/19)

BORMIA d. o. o., Nova Gorica – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Kpd 10877/2020 z dne 10. 3. 2020 (Up-296/20)

Jasna Mihelj Coustaury, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Celju št. X Ks 52209/2016 z dne 10. 4. 2017 in zoper odredbo Okrožnega sodišča v Celju št. X Kpr 52209/2016 z dne 14. 3. 2017 (Up-507/17)

4. Gašper Kren in drugi, Straža – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1645/2018 z dne 9. 1. 2019 v zvezi s sklepom o dedovanju Okrajnega sodišča v Novem mestu št. D 33/1997 z dne 11. 4. 2018 (Zapuščinski postopek, prikrajšanje nujnih deležev, vštevanje darila v dedni delež, vstopna pravica ) (Up-411/19)

5. Valerija Svenšek, Ptuj – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča na Ptuju št. ZSV 71/2016 z dne 11. 9. 2017 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Ptuj št. 0000113029225 z dne 2. 3. 2016 (Prekrški, prekrška po ZJRM-1 in ZOIzk-1, globa) (Up-991/17)

6. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega stavka 37. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 – ZIUZEOP) (U-I-179/20)

7. Občina Brezovica , Brezovica pri Ljubljani – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 107/2019 z dne 24. 7. 2019 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 969/2018 z dne 17. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 3164/2010 z dne 2. 10. 2018 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 3164/2010 z dne 12. 12. 2017 (Gospodarski spor, predlog za obnovo postopka, kršitev ustavnih procesnih jamstev) (Up-1215/19)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar