26. 5. 2023

18. seja

Dne 26. 5. 2023 bo potekala 18. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-18/23-1
Datum: 26. 5. 2023

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 18. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v petek, 26. 5. 2023, ob 10.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Peter Gregorčič in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22 – ZRTVS-1B) (U-I-479/22)

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar