18. 6. 2020

18. seja

Dne 18. 6. 2020 bo potekala 18. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 18. seji z dne 18. 6. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 17. seje Ustavnega sodišča z dne 11. 6. 2020 (Su-P17/20)

2. Branko Volkar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 79/2014 z dne 3. 2. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 492/2013 z dne 7. 1. 2014 (Davki, odmera dohodnine od nenapovedanih dohodkov) (Up-360/16)

3. ADRIA AIRWAYS d.o.o., Brnik aerodrom – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 1/2018 z dne 22. 1. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1140/2016 z dne 28. 9. 2017 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 3694/2013 z dne 19. 5. 2016 (Gospodarski spor, razlaga pogodbe, zavrnitev dokaznega predloga za postavitev izvedenca) (Up-371/19)

4. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 1., 3., 5., 29. in 30. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 83/18, 19/19), Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 19/19) in Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (Uradni list RS, št. 21/17, 65/17, 57/18 in 82/18) (U-I-129/19)

5. NOVA KBM, d.d., Maribor in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 54651/2018 z dne 24. 11. 2018 (Kazenska zadeva, odredba za hišno preiskavo, izvedena v prostorih banke in v stanovanju uslužbenca banke; odredba za zaseg, zavarovanje in preiskavo elektronskih naprav banke; sorazmernost obsega preiskave elektronske naprave) (Up-286/19)

BORMIA d. o. o., Nova Gorica – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Kpd 10877/2020 z dne 10. 3. 2020 (Up-296/20)

6. Focus, društvo za sonaraven razvoj in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, 100.e, 100.f in 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20 – ZIUZEOP) in 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/2020 – ZIUOOPE) (U-I-184/20)

7. Razno

 

          Sebastian Nerad

         Generalni sekretar

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 18. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 18. 6. 2020, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 17. seje Ustavnega sodišča z dne 11. 6. 2020 (Su-P17/20)

2. Branko Volkar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 79/2014 z dne 3. 2. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 492/2013 z dne 7. 1. 2014 (Davki, odmera dohodnine od nenapovedanih dohodkov) (Up-360/16)

3. ADRIA AIRWAYS d.o.o., Brnik aerodrom – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 1/2018 z dne 22. 1. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1140/2016 z dne 28. 9. 2017 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 3694/2013 z dne 19. 5. 2016 (Gospodarski spor, razlaga pogodbe, zavrnitev dokaznega predloga za postavitev izvedenca) (Up-371/19)

4.kupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 1., 3., 5., 29. in 30. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 83/18, 19/19), Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 19/19) in Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (Uradni list RS, št. 21/17, 65/17, 57/18 in 82/18) (U-I-129/19)

5. NOVA KBM, d.d., Maribor in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 54651/2018 z dne 24. 11. 2018 (Kazenska zadeva, odredba za hišno preiskavo, izvedena v prostorih banke in v stanovanju uslužbenca banke; odredba za zaseg, zavarovanje in preiskavo elektronskih naprav banke; sorazmernost obsega preiskave elektronske naprave) (Up-286/19)

BORMIA d. o. o., Nova Gorica – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Kpd 10877/2020 z dne 10. 3. 2020 (Up-296/20)

6. Focus, društvo za sonaraven razvoj in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, 100.e, 100.f in 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20 – ZIUZEOP) in 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/2020 – ZIUOOPE) (U-I-184/20)

7. Razno

 

Sebastian Nerad

Generalni sekretar