17. 6. 2021

19. seja

Dne 17. 6. 2021 bo potekala 19. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-19/21-3
Datum: 17. 6. 2021

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 19. seji z dne 17. 6. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 18. seje Ustavnega sodišča z dne 10. 6. 2021
(Su-P-18/21)

2. Mitja Kunstelj, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 13079/2012 z dne 17. 9. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 13079/2012 z dne 30. 10. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 13079/2012 z dne 13. 5. 2013 (Kazenska zadeva, zaporna kazen, KD žalitve in obrekovanja, svoboda izražanja, svoboda govora in poseg v osebno svobodo, pravica do sodnega varstva) (Up-300/16)

3. Jurij Toplak, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 18.a člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZMat), osmega odstavka 64. člena in 65. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13 – ZOsn), 10. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 – ZInfP) in Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo – ZVPSBNO) (U-I-45/16)

Jurij Toplak , Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 338/2016 z dne 7. 2. 2018 in sklep Vrhovnega sodišča št. SuNP 22/2017 z dne 6. 12. 2017 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja, nadzorstvena pritožba) (Up-321/18)

Jurij Toplak in drugi, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 93/2018 z dne 4. 7. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1795/2016 z dne 4. 4. 2018 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja) (Up-1140/18)

Ana Toplak in drugi, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1131/2017 z dne 9. 5. 2018 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja) (Up-1244/18)

4. Sanja Fidler in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – drugega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21) – tretjega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21 in 35/21) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 182/20) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 186/20 in 192/20) in – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21 in 25/21) ter postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti: – tretjega odstavka 4. člena Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 55/21) in – tretjega odstavka 6. člena Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 47/21 ter pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – 2. in 3. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21 in 66/21) (Brez spora, Covid-19, pravica do zbiranja in združevanja) (U-I-50/21)

5. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper odločbi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije št. 10338-1334503/2019 z dne 27. 2. 2019 in št. 10337-1296/2019 z dne 27. 9. 2019 ter zoper sklepa Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 29/2020 z dne 30. 1. 2020 in št. Psp 67/2020 z dne 10. 6. 2020. (Socialni spor, pravica do invalidnine, pravica do dodatka za pomoč in postrežbo ter začasna odredba) (Up-848/20)

6. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

 

Številka: Su-P-19/21-2
Datum: 15. 6. 2021

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 19. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 17. 6. 2021, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 18. seje Ustavnega sodišča z dne 10. 6. 2021
(Su-P-18/21)

2. Mitja Kunstelj, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 13079/2012 z dne 17. 9. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 13079/2012 z dne 30. 10. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 13079/2012 z dne 13. 5. 2013 (Kazenska zadeva, zaporna kazen, KD žalitve in obrekovanja, svoboda izražanja, svoboda govora in poseg v osebno svobodo, pravica do sodnega varstva) (Up-300/16)

3. Jurij Toplak, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 18.a člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZMat), osmega odstavka 64. člena in 65. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13 – ZOsn), 10. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 – ZInfP) in Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo – ZVPSBNO) (U-I-45/16)

Jurij Toplak , Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 338/2016 z dne 7. 2. 2018 in sklep Vrhovnega sodišča št. SuNP 22/2017 z dne 6. 12. 2017 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja, nadzorstvena pritožba) (Up-321/18)

Jurij Toplak in drugi, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 93/2018 z dne 4. 7. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1795/2016 z dne 4. 4. 2018 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja) (Up-1140/18)

Ana Toplak in drugi, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1131/2017 z dne 9. 5. 2018 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja) (Up-1244/18)

4. Sanja Fidler in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – drugega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21) – tretjega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21 in 35/21) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 182/20) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 186/20 in 192/20) in – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21 in 25/21) ter postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti: – tretjega odstavka 4. člena Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 55/21) in – tretjega odstavka 6. člena Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 47/21 ter pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – 2. in 3. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21 in 66/21) (Brez spora, Covid-19, pravica do zbiranja in združevanja) (U-I-50/21)

5. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper odločbi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije št. 10338-1334503/2019 z dne 27. 2. 2019 in št. 10337-1296/2019 z dne 27. 9. 2019 ter zoper sklepa Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 29/2020 z dne 30. 1. 2020 in št. Psp 67/2020 z dne 10. 6. 2020. (Socialni spor, pravica do invalidnine, pravica do dodatka za pomoč in postrežbo ter začasna odredba) (Up-848/20)

6. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar