22. 6. 2023

23. seja

Dne 22. 6. 2023 bo potekala 23. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

 

Številka: Su-P-23/23-5
Datum: 22. 6. 2023

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 23. seji z dne 22. 6. 2023 potrdilo naslednji dnevni red:

1. – Potrditev zapisnika 21. seje Ustavnega sodišča z dne 15. 6. 2023 (Su-P-21/23)
– Potrditev zapisnika 22. seje Ustavnega sodišča z dne 12. 6. 2023 (Su-P-22/23)

2. Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 28., 29. in 32. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) (U-I-476/22)

Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana – Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/23 z dne 12. 12. 2022 (Mp-2/22)

3. SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE, Ljubljana – Pritožba zoper odločbo Državne volilne komisije št. 041-135/2022-26 z dne 3. 11. 2022 in zoper sklic volilnega zbora Državne volilne komisije št. 041-135/2022-52 z dne 8. 11. 2022 in zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/21 z dne 12. 12. 2022 in zoper odgovor Državne volilne komisije št. 041-153/2022 z dne 23. 11. 2022 (Mp-4/22)

4. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil in Okrajnim sodiščem v Ljubljani (Prekrški, Spor glede pristojnosti za odločanje o prekršku po 2. točki prvega odstavka 111. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)) (P-6/23)

5. ABENA-HELPI prodaja medicinskih in drugih pripomočkov d.o.o. in drugi, Trzin – Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 64. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 38/06, 91/07,76/08, 87/11, 91/13 in 36/19 ) ter oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 4/20) (U-I-342/20)

6. Zagovornik načela enakosti, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretje alineje drugega odstavka 6. člena Zakona o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21, ZOA) (U-I-90/23)

7. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-23/23-4
Datum: 20. 6. 2023

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 23. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 22. 6. 2023, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. – Potrditev zapisnika 21. seje Ustavnega sodišča z dne 15. 6. 2023 (Su-P-21/23)
– Potrditev zapisnika 22. seje Ustavnega sodišča z dne 12. 6. 2023 (Su-P-22/23)

2. Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 28., 29. in 32. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) (U-I-476/22)

Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana – Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/23 z dne 12. 12. 2022 (Mp-2/22)

3. SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE, Ljubljana – Pritožba zoper odločbo Državne volilne komisije št. 041-135/2022-26 z dne 3. 11. 2022 in zoper sklic volilnega zbora Državne volilne komisije št. 041-135/2022-52 z dne 8. 11. 2022 in zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/21 z dne 12. 12. 2022 in zoper odgovor Državne volilne komisije št. 041-153/2022 z dne 23. 11. 2022 (Mp-4/22)

4. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil in Okrajnim sodiščem v Ljubljani (Prekrški, Spor glede pristojnosti za odločanje o prekršku po 2. točki prvega odstavka 111. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)) (P-6/23)

5. ABENA-HELPI prodaja medicinskih in drugih pripomočkov d.o.o. in drugi, Trzin – Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 64. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 38/06, 91/07,76/08, 87/11, 91/13 in 36/19 ) ter oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 4/20) (U-I-342/20)

6. Brane Gorše, Ljubljana Šentvid – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 5961/2013 z dne 24. 6. 2021 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 25. 5. 2021 in X K 5961/2013 z dne 23. 4. 2021 (Kazenska zadeva, začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi) (Up-726/21)

7. Zagovornik načela enakosti, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretje alineje drugega odstavka 6. člena Zakona o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21, ZOA) (U-I-90/23)

8. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar