12. 1. 2023

2. seja

Dne 12.  1. 2023 bo potekala 2. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-2/23-3
Datum: 12. 1. 2023

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 2. seji z dne 12. 1. 2023 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 1. seje Ustavnega sodišča z dne 5. 1. 2023 (Su-P-1/23)

2. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 305/2018 z dne 13. 3. 2019 in sodbo Upravnega sodišča I U 48/2018 z dne 9. 10. 2018 (Drugi upravni spori, določitev operaterja s pomembno tržno močjo) (Up-558/19)

3. Ivan Pavlov, Zgornja Polskava – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 389/2016 z dne 10. 10. 2018 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 744/2015 z dne 4. 10. 2016 v zvezi z odločbo Ministrstva za finance št. DT-499-21-6/2014 z dne 31. 3. 2015 v zvezi z odločbo Davčnega urada Maribor št. DT 0610-4510/2012-34 (10-210-06, 04) z dne 22. 11. 2013 (Davki, odmera davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2) (Up-21/19)

4. AEON NEPREMIČNINE, d.o.o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 5. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) v delu, v katerem navzgor omejujeta najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje oziroma najema, četrtega odstavka 5. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) v delu, v katerem določa ničnostno sankcijo v primeru kršitve prvega ali drugega odstavka navedenega člena ter tretjega odstavka 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) (Brez spora, omejitev plačila za nepremičninsko posredovanje, omejitev dejanskih stroškov nepremičninskega posredovanja) (U-I-205/19)

Stan nepremičnine d.o.o., Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti prvega, drugega in četrtega odstavka 5. člena ter 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) (Brez spora, omejitev plačila za nepremičninsko posredovanje, omejitev dejanskih stroškov nepremičninskega posredovanja) (U-I-211/19)

Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena, 25. člena ter 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) (Brez spora, omejitev provizije in stroškov nepremičninskih posrednikov) (U-I-230/19)

5. Asociacija, društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, Ljubljana – Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/20 z dne 12. 12. 2022 (Mp-3/22)

6. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, Mirna – Zahteva za odločitev v sporu glede pristojnosti med Okrožnim sodiščem v Ljubljani in Zavodom za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni (Kazenska zadeva, pristojnost za odločanje o predlogu obsojenca za premestitev na polodprti oddelek ZPKZ ) (P-9/22)

7. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-2/23-2
Datum: 10. 1. 2023

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 2. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 12. 1. 2023, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 1. seje Ustavnega sodišča z dne 5. 1. 2023 (Su-P-1/23)

2. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 305/2018 z dne 13. 3. 2019 in sodbo Upravnega sodišča I U 48/2018 z dne 9. 10. 2018 (Drugi upravni spori, določitev operaterja s pomembno tržno močjo) (Up-558/19)

3. Ivan Pavlov, Zgornja Polskava – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 389/2016 z dne 10. 10. 2018 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 744/2015 z dne 4. 10. 2016 v zvezi z odločbo Ministrstva za finance št. DT-499-21-6/2014 z dne 31. 3. 2015 v zvezi z odločbo Davčnega urada Maribor št. DT 0610-4510/2012-34 (10-210-06, 04) z dne 22. 11. 2013 (Davki, odmera davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2) (Up-21/19)

4. AEON NEPREMIČNINE, d.o.o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 5. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) v delu, v katerem navzgor omejujeta najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje oziroma najema, četrtega odstavka 5. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) v delu, v katerem določa ničnostno sankcijo v primeru kršitve prvega ali drugega odstavka navedenega člena ter tretjega odstavka 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) (Brez spora, omejitev plačila za nepremičninsko posredovanje, omejitev dejanskih stroškov nepremičninskega posredovanja) (U-I-205/19)

Stan nepremičnine d.o.o., Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti prvega, drugega in četrtega odstavka 5. člena ter 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) (Brez spora, omejitev plačila za nepremičninsko posredovanje, omejitev dejanskih stroškov nepremičninskega posredovanja) (U-I-211/19)

Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena, 25. člena ter 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) (Brez spora, omejitev provizije in stroškov nepremičninskih posrednikov) (U-I-230/19)

5. Asociacija, društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, Ljubljana – Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/20 z dne 12. 12. 2022 (Mp-3/22)

6. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, Mirna – Zahteva za odločitev v sporu glede pristojnosti med Okrožnim sodiščem v Ljubljani in Zavodom za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni (Kazenska zadeva, pristojnost za odločanje o predlogu obsojenca za premestitev na polodprti oddelek ZPKZ ) (P-9/22)

7. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar