16. 1. 2020

2. seja

Številka: Su-P-2/20-2
Datum: 16. 1. 2020

Številka:  Su-P-2/20-4
Datum: 16. 1. 2020

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 2. seji z dne 16. 1. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 1. seje Ustavnega sodišča z dne 9. 1. 2020 (Su-P-1/20)

2. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 68.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 23/15, 97/15 in 63/16) in 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 111/13) (U-I-113/17)

3. Gregor Žnuderl, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 422. člena in četrtega odstavka 423. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 47/13, 87/14, 22/19) (U-I-409/19)

Gregor Žnuderl, Maribor – Ustavna pritožba zoper: – sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 21966/2014 z dne 2. 7. 2019, – odločbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 21966/2014 z dne 8. 7. 2019 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ikz 21966/2014 z dne 19. 6. 2019, – sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 21966/2014 z dne 22. 1. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 21966/2014 z dne 9. 10. 2017 in zoper ravnanje Okrožnega sodišča v Ljubljani in Vrhovnega sodišča v zvezi z odločanjem o predlogu za odlog izvrševanja kazni zapora, podanem v vloženi zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 21966/2014 z dne 9. 10. 2017 (Kazenska zadeva, Zaporna kazen, ureditev odločanja o predlogu za odlog izvrševanja kazni zapora, pravica do pravnega sredstva, suspenzivnost izrednega pravnega sredstva zahteve za varstvo zakonitosti, predlog za začasno zadržanje predpisa in določitev načina izvršitve, načelo jasnosti in določnosti predpisov) (Up-1455/19)

4. Vesna Bergant Rakočević, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 2/2019 z dne 12. 6. 2019 v zvezi z odločbo Sodnega sveta št. Su 558/2018 z dne 14. 2. 2019 (Drugi upravni spori, imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika) (Up-757/19)

5. Bernardka Krnc, Šmarješke Toplice – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 446/2019 z dne 9. 4. 2019 v zvezi s sklepom Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice št. 032-0010/2018-48 z dne 30. 1. 2019 (Volitve, varstvo volilne pravice, lokalne volitve) (Up-676/19)

6. Anže Erbežnik – Ustavna pritožba zoper 3. in 4. sklep seje Sodnega sveta z dne 7. 11. 2019 ter Mnenje Sodnega sveta o prijavljenih kandidatih za dve mesti kandidatk ali kandidatov za sodnici ali sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu št. Su 306/2019 in Su 498/2019 z dne 13. 11. 2019 in popravljeno verzijo z dne 29. 11. 2019 (Drugi upravni spori, mnenje o kandidatih za sodnika Splošnega sodišča Evropske unije) (Up-17/20)

7. Razno

                                                                                                   dr. Sebastian Nerad
                                                                                                    Generalni sekretar

Številka:  Su-P-2/20-2
Datum: 14. 1. 2020

 
 
Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 2. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 16. 1. 2020, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 1. seje Ustavnega sodišča z dne 9. 1. 2020 (Su-P-1/20)

2. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 68.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 23/15, 97/15 in 63/16) in 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 111/13) (U-I-113/17)

3. Gregor Žnuderl, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 422. člena in četrtega odstavka 423. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 47/13, 87/14, 22/19) (U-I-409/19)

Gregor Žnuderl, Maribor – Ustavna pritožba zoper: – sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 21966/2014 z dne 2. 7. 2019, – odločbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 21966/2014 z dne 8. 7. 2019 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ikz 21966/2014 z dne 19. 6. 2019, – sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 21966/2014 z dne 22. 1. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 21966/2014 z dne 9. 10. 2017 in zoper ravnanje Okrožnega sodišča v Ljubljani in Vrhovnega sodišča v zvezi z odločanjem o predlogu za odlog izvrševanja kazni zapora, podanem v vloženi zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 21966/2014 z dne 9. 10. 2017 (Kazenska zadeva, Zaporna kazen, ureditev odločanja o predlogu za odlog izvrševanja kazni zapora, pravica do pravnega sredstva, suspenzivnost izrednega pravnega sredstva zahteve za varstvo zakonitosti, predlog za začasno zadržanje predpisa in določitev načina izvršitve, načelo jasnosti in določnosti predpisov) (Up-1455/19)

4. Vesna Bergant Rakočević, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 2/2019 z dne 12. 6. 2019 v zvezi z odločbo Sodnega sveta št. Su 558/2018 z dne 14. 2. 2019 (Drugi upravni spori, imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika) (Up-757/19)

5. Bernardka Krnc, Šmarješke Toplice – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 446/2019 z dne 9. 4. 2019 v zvezi s sklepom Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice št. 032-0010/2018-48 z dne 30. 1. 2019 (Volitve, varstvo volilne pravice, lokalne volitve) (Up-676/19)

6. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar