16. 1. 2020

2. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Dne 16. 1. 2020 bo potekala 2. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Datum: 16. 1. 2020