8. 6. 2023

20. seja

Dne 8. 6. 2023 bo potekala 20. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-20/23-4
Datum: 8. 6. 2023

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 20. seji z dne 8. 6. 2023 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 19. seje Ustavnega sodišča z dne 1. 6. 2023 (Su-P-19/23)

2. Zagovornik načela enakosti, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 101. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 – ZIUPOPDVE) (U-I-806/21)

3. Višje delovno in socialno sodišče, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega, tretjega in petega odstavka 71. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17 – ZODPol) (U-I-165/19)

4. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21) (Kazenska zadeva, postopek izročitve) (U-I-388/22)

5. Marko Vihar in drugi, Bohinjska Bistrica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 219/2019 z dne 11. 2. 2020 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 383/2019 z dne 29. 10. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ng 31/2017 z dne 5. 2. 2019 (Nepravda, sodni preizkus denarne odpravnine (iztisnitev)) (Up-558/20)

6. DARS d.d., Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji in Okrajnim sodiščem v Brežicah (Prekrški, spor glede pristojnosti v zvezi z odločanjem o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje) (P-5/23)

7. Sodni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 16. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 46/13, 50/14, 82/15, 67/17 in 84/18 – ZSPJS) (U-I-28/21)

8. Zvjezdan Radonjić, Domžale – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 3/2021 z dne 7. 6. 2021 v zvezi z odločbo Sodnega sveta št. Su 293/20 z dne 17. 9. 2020 in sklepom podpredsednika Vrhovnega sodišča št. SuZ 53/2020 z dne 11. 8. 2020 (Drugi upravni spori, začasna odstranitev iz sodniške službe) (Up-706/21)

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-20/23-3
Datum: 6. 6. 2023

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 20. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 8. 6. 2023, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 19. seje Ustavnega sodišča z dne 1. 6. 2023 (Su-P-19/23)

2. Zagovornik načela enakosti, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 101. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 – ZIUPOPDVE) (U-I-806/21)

3. Višje delovno in socialno sodišče, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega, tretjega in petega odstavka 71. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17 – ZODPol) (U-I-165/19)

4. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21) (Kazenska zadeva, postopek izročitve) (U-I-388/22)

5. Marko Vihar in drugi, Bohinjska Bistrica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 219/2019 z dne 11. 2. 2020 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 383/2019 z dne 29. 10. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ng 31/2017 z dne 5. 2. 2019 (Nepravda, sodni preizkus denarne odpravnine (iztisnitev)) (Up-558/20)

6. DARS d.d., Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji in Okrajnim sodiščem v Brežicah (Prekrški, spor glede pristojnosti v zvezi z odločanjem o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje) (P-5/23)

7. Sodni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 16. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 46/13, 50/14, 82/15, 67/17 in 84/18 – ZSPJS) (U-I-28/21)

8. Zvjezdan Radonjić, Domžale – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 3/2021 z dne 7. 6. 2021 v zvezi z odločbo Sodnega sveta št. Su 293/20 z dne 17. 9. 2020 in sklepom podpredsednika Vrhovnega sodišča št. SuZ 53/2020 z dne 11. 8. 2020 (Drugi upravni spori, začasna odstranitev iz sodniške službe) (Up-706/21)

9. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar