3. 9. 2020

21. seja

Dne 3. 9. 2020 bo potekala 21. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 21. seji z dne 3. 9. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 20. seje Ustavnega sodišča z dne 27. 8. 2020 (Su-P-20/20)

2. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega do šestega in osmega odstavka 112a. člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114a. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr. in 10/17) ter za oceno ustavnosti 31. točke prvega odstavka 125. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19) (Brez spora) (U-I-152/17)

3. DOM LIPA, družba za socialno varstvene dejavnosti, d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 43/2018 z dne 15. 5. 2018 (Gospodarski spor, zavrženje predloga za dopustitev revizije, očitna napačnost) (Up-970/18)

4. Občina Tolmin, Tolmin – Zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 – ZLD-1) (U-I-166/17)

5. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 – ZLV) (U-I-450/19)

6. Odvetniška družba Podjed o.p. – d.o.o., Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14 in 46/16 – ZOdv) (U-I-132/17)

Odvetniška družba Podjed o.p. – d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 136/2017 z dne 7. 6. 2017 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1638/2016 z dne 24. 1. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. Bpp 82/2015 z dne 10. 10. 2016 (Drugi upravni spori, plačilo nagrade in stroškov odvetnika za izvajanje brezplačne pravne pomoči) (Up-760/17)

7. A. B. iz C.– Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. III Cp 220/2017-39 z dne 24. 10. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. IV P 527/2010 z dne 11. 10. 2016 (Pravda, ugotovitev očetovstva, dokaz z analizo DNK) (Up-814/18)

8. Boris Pavšlar, Kranj – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 15., drugega odstavka 108., tretjega odstavka 116. ter četrtega in petega odstavka 406. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19 ZPIZ-2) in prvega ter drugega odstavka 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 102/15 – ZPIZ-2B) (U-I-485/18)

Boris Pavšlar, Kranj – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 308/2017 z dne 23. 8. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 238/2017 z dne 24. 8. 2017 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Ps 922/2016 z dne 30. 3. 2017 (Socialni spor, ugotovitev lastnosti zavarovanca) (Up-1395/18)

9. Alja Pestar, Kranj – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 479/2019 z dne 12. 3. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2461/2018 z dne 12. 6. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2153/2017 z dne 16. 7. 2018 (Pravda, zaradi neveljavnosti vknjižbe hipoteke in zaradi plačila, zaradi razveze kreditne pogodbe) (Up-773/20)

10. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/2017) (U-I-193/19)

Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/2017 – ZZDej – K) (U-I-415/19)

Upravno sodišče RS, Oddelek v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 64/17) (U-I-434/19)

11. ABM d. o. o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 46/2017 z dne 24. 7. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 321/2016 z dne 11. 4. 2017 in sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 101/2016 z dne 7. 9. 2016 (Up-1320/18)

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 21. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 3. 9. 2020, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 20. seje Ustavnega sodišča z dne 27. 8. 2020 (Su-P-20/20)

2. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega do šestega in osmega odstavka 112a. člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114a. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr. in 10/17) ter za oceno ustavnosti 31. točke prvega odstavka 125. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19) (Brez spora) (U-I-152/17)

3. DOM LIPA, družba za socialno varstvene dejavnosti, d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 43/2018 z dne 15. 5. 2018 (Gospodarski spor, zavrženje predloga za dopustitev revizije, očitna napačnost) (Up-970/18)

4. Občina Tolmin, Tolmin – Zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 – ZLD-1) (U-I-166/17)

5. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 – ZLV) (U-I-450/19)

6. Odvetniška družba Podjed o.p. – d.o.o., Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14 in 46/16 – ZOdv) (U-I-132/17)

Odvetniška družba Podjed o.p. – d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 136/2017 z dne 7. 6. 2017 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1638/2016 z dne 24. 1. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. Bpp 82/2015 z dne 10. 10. 2016 (Drugi upravni spori, plačilo nagrade in stroškov odvetnika za izvajanje brezplačne pravne pomoči) (Up-760/17)

7. A. B. iz C.– Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. III Cp 220/2017-39 z dne 24. 10. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. IV P 527/2010 z dne 11. 10. 2016 (Pravda, ugotovitev očetovstva, dokaz z analizo DNK) (Up-814/18)

8. Boris Pavšlar, Kranj – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 15., drugega odstavka 108., tretjega odstavka 116. ter četrtega in petega odstavka 406. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19 ZPIZ-2) in prvega ter drugega odstavka 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 102/15 – ZPIZ-2B) (U-I-485/18)

Boris Pavšlar, Kranj – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 308/2017 z dne 23. 8. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 238/2017 z dne 24. 8. 2017 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Ps 922/2016 z dne 30. 3. 2017 (Socialni spor, ugotovitev lastnosti zavarovanca) (Up-1395/18)

9. Alja Pestar, Kranj – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 479/2019 z dne 12. 3. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2461/2018 z dne 12. 6. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2153/2017 z dne 16. 7. 2018 (Pravda, zaradi neveljavnosti vknjižbe hipoteke in zaradi plačila, zaradi razveze kreditne pogodbe) (Up-773/20)

10. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/2017) (U-I-193/19)

Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/2017 – ZZDej – K) (U-I-415/19)

Upravno sodišče RS, Oddelek v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 64/17) (U-I-434/19)

11. ABM d. o. o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 46/2017 z dne 24. 7. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 321/2016 z dne 11. 4. 2017 in sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 101/2016 z dne 7. 9. 2016 (Up-1320/18)

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar