27. 8. 2020

20. seja

Dne 27. 8. 2020 bo potekala 20. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 20. seji z dne 27. 8. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 19. seje Ustavnega sodišča z dne 1. 7. 2020 (Su-P-19/20)

2. A. B. iz C.– Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) in – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20) (U-I-83/20)

3. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 20. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo potekala na način videokonference v četrtek, 27. 8. 2020, ob 9.30 uri, z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 19. seje Ustavnega sodišča z dne 27. 8. 2020 (Su-P-19/20)

2. A. B., C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) in – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20) (U-I-83/20)

3. Razno

 

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar