10. 9. 2020

22. seja

Dne 10. 9. 2020 bo potekala 22. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-22/20-3
Datum: 10. 9. 2020

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 22. seji z dne 10. 9. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 21. seje Ustavnega sodišča z dne 3. 9. 2020 (Su-P-21/20)

2. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 68.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 23/15, 97/15 in 63/16) in 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 111/13) (U-I-113/17)

3. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 14942/2012 z dne 9. 3. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 14942/2012 z dne 16. 3. 2016 in s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. IV K 14942/2012 z dne 8. 9. 2015 (Kazenska zadeva, varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti, pravica do izvajanja razbremenilnih dokazov, vstop lastnika v najemniško stanovanje, izkazanost zakonskega znaka) (Up-511/17)

4. A. B. iz C. – Postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 37. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 90/98, 6/99 – popr., 61/2000, 64/2000 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12 in 106/12) (U-I-307/19)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 220/2016 z dne 4. 4. 2017 in postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 37. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 90/98, 6/99 – popr., 61/2000, 64/2000 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12 in 106/12) (Socialni spor, priznanje pravice do zdravljenja v tujini) (Up-459/17)

5. Željko Milec – Pobuda za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 9. člena Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17) (U-I-424/18)

6. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14 in 64/18) (U-I-22/20)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 287/2017 z dne 7. 6. 2018 (Socialni spor, povrnitev stroškov zdravljenja v Sloveniji) (Up-1456/18)

7. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 83/12 in 113/13 – ZMZ) (U-I-403/18)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 22. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 10. 9. 2020, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 21. seje Ustavnega sodišča z dne 3. 9. 2020 (Su-P-21/20)

2. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 68.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 23/15, 97/15 in 63/16) in 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 111/13) (U-I-113/17)

3. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 14942/2012 z dne 9. 3. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 14942/2012 z dne 16. 3. 2016 in s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. IV K 14942/2012 z dne 8. 9. 2015 (Kazenska zadeva, varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti, pravica do izvajanja razbremenilnih dokazov, vstop lastnika v najemniško stanovanje, izkazanost zakonskega znaka) (Up-511/17)

4. A. B. iz C. – Postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 37. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 90/98, 6/99 – popr., 61/2000, 64/2000 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12 in 106/12) (U-I-307/19)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 220/2016 z dne 4. 4. 2017 in postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 37. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 90/98, 6/99 – popr., 61/2000, 64/2000 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12 in 106/12) (Socialni spor, priznanje pravice do zdravljenja v tujini) (Up-459/17)

5. Željko Milec – Pobuda za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 9. člena Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17) (U-I-424/18)

6. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14 in 64/18) (U-I-22/20)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 287/2017 z dne 7. 6. 2018 (Socialni spor, povrnitev stroškov zdravljenja v Sloveniji) (Up-1456/18)

7. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 83/12 in 113/13 – ZMZ) (U-I-403/18)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar