17. 9. 2020

23. seja

Dne 17. 9. 2020 bo potekala 23. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 23. seji z dne 17. 9. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 22. seje Ustavnega sodišča z dne 10. 9. 2020 (Su-P-22/20)

2. Višje delovno in socialno sodišče, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 397. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-1) (U-I-494/18)

3. Vlada Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. točke 4. člena in drugega odstavka 11.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 108/07, 117/07, 121/08, 85/10, 106/11) (U-I-11/16)

4. Ribiška družina Barje in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 24. točke drugega odstavka 10. člena, 5. točka prvega odstavka 13. člena in 2. točka četrtega odstavka 13. člena Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15 in 41/16) (U-I-195/16)

5. Marija Pipuš, Slovenske Konjice – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 15., 32. in 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 96/13) in 4., 7., 12., 13., 14., 32. in 39. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (U-I-12/20)

6. Tadej Kotnik, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 4., 7., 30., 31., 36., 39. in 45. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (Pravda, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-42/20)

7. ALBIN PROMOTION, d.o.o. – v stečaju, Majšperk – Ustavna pritožba zoper sklep in sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 7/2018 z dne 24. 4. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 975/2016 z dne 21. 6. 2017 ter s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 2888/2014 z dne 1. 4. 2016 (Gospodarski spor, odškodninski zahtevek) (Up-1033/18)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 23. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 17. 9. 2020, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 22. seje Ustavnega sodišča z dne 10. 9. 2020 (Su-P-22/20)

2. Višje delovno in socialno sodišče, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 397. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-1) (U-I-494/18)

3. Vlada Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. točke 4. člena in drugega odstavka 11.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 108/07, 117/07, 121/08, 85/10, 106/11) (U-I-11/16)

4. Ribiška družina Barje in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 24. točke drugega odstavka 10. člena, 5. točka prvega odstavka 13. člena in 2. točka četrtega odstavka 13. člena Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15 in 41/16) (U-I-195/16)

5. Marija Pipuš, Slovenske Konjice – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 15., 32. in 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 96/13) in 4., 7., 12., 13., 14., 32. in 39. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (U-I-12/20)

6. Tadej Kotnik, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 4., 7., 30., 31., 36., 39. in 45. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (Pravda, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-42/20)

7. ALBIN PROMOTION, d.o.o. – v stečaju, Majšperk – Ustavna pritožba zoper sklep in sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 7/2018 z dne 24. 4. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 975/2016 z dne 21. 6. 2017 ter s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 2888/2014 z dne 1. 4. 2016 (Gospodarski spor, odškodninski zahtevek) (Up-1033/18)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar