8. 10. 2020

25. seja

Dne 8. 10. 2020 bo potekala 25. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 25. seji z dne 8. 10. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 24. seje Ustavnega sodišča z dne 30. 9. 2020 (Su-P-24/20)

2. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. III Cp 648/2019 z dne 30. 7. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. N 287/2018 z dne 5. 6. 2019 (Nepravda, odvzem roditeljske pravice (Up-1199/19)

3. Valerija Svenšek, Ptuj – Postopek za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14, 92/14, 32/16, 15/17 in 73/19) (U-I-304/20)

Valerija Svenšek, Ptuj – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča na Ptuju št. ZSV 71/2016 z dne 11. 9. 2017 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Ptuj št. 0000113029225 z dne 2. 3. 2016 in Postopek za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14, 92/14, 32/16, 15/17 in 73/19) (Prekrški, prekrška po ZJRM-1 in ZOIzk-1, globa) (Up-991/17)

4. Karmen Petkovšek, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1400/2018 z dne 26. 9. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. D 5/79 z dne 16. 5. 2018 (Zapuščinski postopek, dodaten sklep o dedovanju, zavrženje predloga) (Up-1527/18)

5. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, Mirna – Zahteva za odločitev v sporu glede pristojnosti med Zavodom za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in Okrožnim sodiščem v Ljubljani (Kazenska zadeva, pristojnost za odločanje o delu v tujini v okviru zapora ob koncu tedna) (P-5/20)

6. Okrajno sodišče v Kranju, Kranj – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) in Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) (Kazenska zadeva) (U-I-41/20)

7. Roman Leljak, Radenci – Pobuda za oceno ustavnosti Akta o razpisu svetovalnega referenduma (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 45/2020) (U-I-389/20)

8. Občina Radenci – Občinski svet, Radenci – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Akta o razpisu svetovalnega referenduma (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 45/20) (U-I-398/20)

9. Jože Vidic in drugi, Trnovska vas – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 2. člena in drugega odstavka 2.a člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20 in 53/20) (U-I-90/20)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 25. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 8. 10. 2020, ob 9.30 uri v razpravni dvorani Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 24. seje Ustavnega sodišča z dne 30. 9. 2020 (Su-P-24/20)

2. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. III Cp 648/2019 z dne 30. 7. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. N 287/2018 z dne 5. 6. 2019 (Nepravda, odvzem roditeljske pravice (Up-1199/19)

3. Valerija Svenšek, Ptuj – Postopek za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14, 92/14, 32/16, 15/17 in 73/19) (U-I-304/20)

Valerija Svenšek, Ptuj – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča na Ptuju št. ZSV 71/2016 z dne 11. 9. 2017 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Ptuj št. 0000113029225 z dne 2. 3. 2016 in Postopek za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14, 92/14, 32/16, 15/17 in 73/19) (Prekrški, prekrška po ZJRM-1 in ZOIzk-1, globa) (Up-991/17)

4. Karmen Petkovšek, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1400/2018 z dne 26. 9. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. D 5/79 z dne 16. 5. 2018 (Zapuščinski postopek, dodaten sklep o dedovanju, zavrženje predloga) (Up-1527/18)

5. Tadej Kotnik, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 4., 7., 30., 31., 36., 39. in 45. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (Pravda, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-42/20)

6. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, Mirna – Zahteva za odločitev v sporu glede pristojnosti med Zavodom za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in Okrožnim sodiščem v Ljubljani (Kazenska zadeva, pristojnost za odločanje o delu v tujini v okviru zapora ob koncu tedna) (P-5/20)

7. Okrajno sodišče v Kranju, Kranj – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) in Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) (Kazenska zadeva) (U-I-41/20)

8. Roman Leljak, Radenci – Pobuda za oceno ustavnosti Akta o razpisu svetovalnega referenduma (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 45/2020) (U-I-389/20)

9. Občina Radenci – Občinski svet, Radenci – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Akta o razpisu svetovalnega referenduma (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 45/20) (U-I-398/20)

10. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 22. člena in 23. člena Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99 – ZSta-1) (U-I-354/20)

11. Jože Vidic in drugi, Trnovska vas – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 2. člena in drugega odstavka 2.a člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20 in 53/20) (U-I-90/20)

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar