24. 9. 2015

25. seja

Številka: Su-P-25/15-3
Datum: 24. 9. 2015
Številka: Su-P-25/15-3
Datum: 24. 9. 2015

 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 25. seji z dne 24. 9. 2015 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 24. seje Ustavnega sodišča z dne 17. 9. 2015 (Su-P-24/15)


2. Metka Zevnik in drugi, Kranj – Pritožba zoper Sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D, EPA 257-VII) št. 005-02/15-1/27 z dne 26. 3. 2015 (Uradni list RS, št. 20/15) (U-II-1/15)

3. Davorin Matičič, Rakek – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 24/2014 z dne 23. 1. 2014 (Prekrški, zastopanje, veljavnost napovedi pritožbe, pravica do pravnega sredstva) (Up-340/14)

4. Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti 3. točke prvega odstavka 197. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14) (Izvršba, Poplačilo upnikov) (U-I-47/15)

5. Katarina Kresal, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 134. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 in 40/07 – OZ) (U-I-59/14)

Katarina Kresal, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 51/2012 z dne 26. 9. 2012 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1588/2011 z dne 16. 11. 2011 (Drugi upravni spori, varstvo ustavnih pravic) (Up-1122/12)

6. GLOBRENT NEPREMIČNINE d. o. o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 623/2014 z dne 23. 4. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Zg 32/2014 z dne 24. 2. 2014 in sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0737 Z 366/2013 z dne 19. 11. 2013 (Gospodarski spor, zavarovanje terjatve s predhodno odredbo) (Up-597/14)
 
7. Lucija Lovšin, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (U-I-81/15)

Lucija Lovšin, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 790/2015 z dne 24. 3. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2714/2014-V z dne 4. 2. 2015 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2714/2014-V z dne 25. 11. 2014 (Pravda, odvzem premoženja nezakonitega izvora, podaljšanje začasnega zavarovanja odvzema premoženja) (Up-393/15)
 
Andrej Lovšin, Portorož – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (U-I-90/15)

Andrej Lovšin, Portorož – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1033/2015 z dne 10. 4. 2015 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2714/2014-V z dne 12. 3. 2015 in št. P 2714/2014-V z dne 25. 11. 2014 (Pravda, odvzem premoženja nezakonitega izvora, podaljšanje začasnega zavarovanja odvzema premoženja) (Up-430/15)
PREDLOG ZA ABSOLUTNO PREDNOSTNO OBRAVNAVO

 
8. Razno

                                                                                             
 

                                        dr. Sebastian Nerad
                                        Generalni sekretar

Številka: Su-P-25/15-2
Datum: 22. 9. 2015
 
 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 25. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 24. 9. 2015, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 24. seje Ustavnega sodišča z dne 17. 9. 2015 (Su-P-24/15)

2. Metka Zevnik in drugi, Kranj – Pritožba zoper Sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D, EPA 257-VII) št. 005-02/15-1/27 z dne 26. 3. 2015 (Uradni list RS, št. 20/15) (U-II-1/15)

3. Davorin Matičič, Rakek – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 24/2014 z dne 23. 1. 2014 (Prekrški, zastopanje, veljavnost napovedi pritožbe, pravica do pravnega sredstva) (Up-340/14)

4. Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti 3. točke prvega odstavka 197. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14) (Izvršba, Poplačilo upnikov) (U-I-47/15)

5. Katarina Kresal, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 134. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 in 40/07 – OZ) (U-I-59/14)

Katarina Kresal, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 51/2012 z dne 26. 9. 2012 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1588/2011 z dne 16. 11. 2011 (Drugi upravni spori, varstvo ustavnih pravic) (Up-1122/12)

6. GLOBRENT NEPREMIČNINE d. o. o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 623/2014 z dne 23. 4. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Zg 32/2014 z dne 24. 2. 2014 in sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0737 Z 366/2013 z dne 19. 11. 2013 (Gospodarski spor, zavarovanje terjatve s predhodno odredbo) (Up-597/14)
 
7. Lucija Lovšin, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (U-I-81/15)

Lucija Lovšin, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 790/2015 z dne 24. 3. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2714/2014-V z dne 4. 2. 2015 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2714/2014-V z dne 25. 11. 2014 (Pravda, odvzem premoženja nezakonitega izvora, podaljšanje začasnega zavarovanja odvzema premoženja) (Up-393/15)
 
Andrej Lovšin, Portorož/Portorose – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (U-I-90/15)

Andrej Lovšin, Portorož/Portorose – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1033/2015 z dne 10. 4. 2015 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2714/2014-V z dne 12. 3. 2015 in št. P 2714/2014-V z dne 25. 11. 2014 (Pravda, odvzem premoženja nezakonitega izvora, podaljšanje začasnega zavarovanja odvzema premoženja) (Up-430/15)
PREDLOG ZA ABSOLUTNO PREDNOSTNO OBRAVNAVO
 
8. Razno

                                                                                             
 

                                                   dr. Sebastian Nerad
                                                 Generalni sekretar