15. 10. 2020

26. seja

Dne 15. 10. 2020 bo potekala 26. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 26. seji z dne 15. 10. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 25. seje Ustavnega sodišča z dne 8. 10. 2020 (Su-P-25/20)

2. Ismet Turanović, Kisovec – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 2218/2009 z dne 20. 4. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 2218/2009 z dne 18. 2. 2016 ter sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. II K 2218/2009 z dne 3. 2. 2015 (Kazenska zadeva, pogojna obsodba; kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu; obrazložena sodna odločba; izvajanje razbremenilnih dokazov; načelo zakonitosti v kazenskem pravu) (Up-638/17)

3. NOVA KBM, d.d., Maribor in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 54651/2018 z dne 24. 11. 2018 (Kazenska zadeva, odredba za hišno preiskavo, izvedena v prostorih banke in v stanovanju uslužbenca banke; odredba za zaseg, zavarovanje in preiskavo elektronskih naprav banke; sorazmernost obsega preiskave elektronske naprave) (Up-286/19)

4. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 859/2020 z dne 16. 6. 2020 v zvezi s sklepi Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1570/2018-IV z dne 7. 4. 2020, št. P 1570/2018-IV z dne 16. 3. 2020, št. P 1570/2018-IV z dne 12. 2. 2020 in št. P 1570/2018-IV z dne 8. 11. 2019 (Pravda, odločitev o varstvu in vzgoji mladoletnih otrok, začasna odredba, prisilna izvršitev) (Up-613/20)

5. Bojan Požar, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti 96. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (U-I-481/18)

6. Bojan Požar, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti 96. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (U-I-480/18)

7. Alen Vidonja, Slovenska Bistrica – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16, 36/19 in drugega odstavka 19. člena Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15, 28/18, 22/19) (Nepravda, Odvetnik, postavljen po uradni dolžnosti, nižja odvetniška tarifa, pojasnila in obvezna razlaga Odvetniške tarife s strani Odvetniške zbornice Slovenije) (U-I-402/20)

Alen Vidonja, Slovenska Bistrica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 151/2020 z dne 10. 7. 2020 in zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 198/2020 z dne 9. 3. 2020 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici št. Pr 1/2020 z dne 25. 2. 2020 (Nepravda, Odvetniški stroški) (Up-1042/20)

8. Igor Karlovšek, Celje – Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14 in 46/16 – ZOdv) (U-I-64/17)

Igor Karlovšek, Celje – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 36/2017 z dne 15. 3. 2017 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 53/2016 z dne 15. 12. 2016 (Drugi upravni spori, plačilo odvetniških stroškov zastopanja) (Up-362/17)

9. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 26. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 15. 10. 2020, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 25. seje Ustavnega sodišča z dne 8. 10. 2020 (Su-P-25/20)

2. Ismet Turanović, Kisovec – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 2218/2009 z dne 20. 4. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 2218/2009 z dne 18. 2. 2016 ter sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. II K 2218/2009 z dne 3. 2. 2015 (Kazenska zadeva, pogojna obsodba; kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu; obrazložena sodna odločba; izvajanje razbremenilnih dokazov; načelo zakonitosti v kazenskem pravu) (Up-638/17)

3. NOVA KBM, d.d., Maribor in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 54651/2018 z dne 24. 11. 2018 (Kazenska zadeva, odredba za hišno preiskavo, izvedena v prostorih banke in v stanovanju uslužbenca banke; odredba za zaseg, zavarovanje in preiskavo elektronskih naprav banke; sorazmernost obsega preiskave elektronske naprave) (Up-286/19)

4. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 859/2020 z dne 16. 6. 2020 v zvezi s sklepi Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1570/2018-IV z dne 7. 4. 2020, št. P 1570/2018-IV z dne 16. 3. 2020, št. P 1570/2018-IV z dne 12. 2. 2020 in št. P 1570/2018-IV z dne 8. 11. 2019 (Pravda, odločitev o varstvu in vzgoji mladoletnih otrok, začasna odredba, prisilna izvršitev) (Up-613/20)

5. Bojan Požar, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti 96. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (U-I-481/18)

6. Bojan Požar, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti 96. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (U-I-480/18)

7. Alen Vidonja, Slovenska Bistrica – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16, 36/19 in drugega odstavka 19. člena Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15, 28/18, 22/19) (Nepravda, Odvetnik, postavljen po uradni dolžnosti, nižja odvetniška tarifa, pojasnila in obvezna razlaga Odvetniške tarife s strani Odvetniške zbornice Slovenije) (U-I-402/20)

Alen Vidonja, Slovenska Bistrica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 151/2020 z dne 10. 7. 2020 in zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 198/2020 z dne 9. 3. 2020 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici št. Pr 1/2020 z dne 25. 2. 2020 (Nepravda, Odvetniški stroški) (Up-1042/20)

8. Igor Karlovšek, Celje – Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14 in 46/16 – ZOdv) (U-I-64/17)

Igor Karlovšek, Celje – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 36/2017 z dne 15. 3. 2017 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 53/2016 z dne 15. 12. 2016 (Drugi upravni spori, plačilo odvetniških stroškov zastopanja) (Up-362/17)

9. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar