23. 9. 2021

25. seja

Dne 23. 9. 2021 bo potekala 25. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-25/21-3
Datum: 23. 9. 2021

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 25. seji z dne 23. 9. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 24. seje Ustavnega sodišča z dne 16. 9. 2021
(Su-P-24/21)

2. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 69. člena, drugega, tretjega in enajstega odstavka 74. člena, štirinajstega odstavka 77. člena, 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 – ZVO-1) (U-I-182/16)

3. Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 67. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/2020 – ZIUOPDVE) (U-I-20/21)

4. Hassen Marcel Tony Cano – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 44442/2020 z dne 8. 10. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 44442/2020 z dne 1. 9. 2020 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. I Kpd 44442/2020 z dne 27. 8. 2020 (Kazenska zadeva, pripor, milejši ukrep v državi prebivališča, diskriminacija glede na državljanstvo in gmotno stanje, zatrjevana kršitev 14. člena Ustave in 6. ter 21. člena Listine o temeljnih pravicah) (Up-1319/20)

5. Zdravko Poglajen, Straža – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 83/2018 z dne 10. 5. 2018 (Prekrški, kršitev pravil cestnega prometa in Zakona o cestah, očitek kršitve pravic iz 23. in 25. člena Ustave ) (Up-902/18)

6. Judita Sobočan, Lendava/Lendva – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 22540/2014 z dne 5. 11. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 22540/2014 z dne 6. 11. 2018 in s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. III K 22540/2014 z dne 12. 12. 2017 (Kazenska zadeva, k. d. goljufije, pridobitev podatkov o lokaciji mobilne naprave, nesorazmernost posega, kršitev zakona, zatrjevana kršitev pravic iz 22., 23., 28., 35. in 38. člena Ustave) (Up-298/21)

7. ALZIS – pogrebne storitve, Jožica Coif s.p. in drugi, Orehova vas – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti IV. točke izreka Odredbe o izvedbi obveznega odvoza in hrambe pokojnikov v času epidemije COVID-19 v Mestni občini Maribor št. 181-19/2020-62 z dne 13. 11. 2020 (U-I-4/21)

8. Fabris Peruško – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Cpg 2/2018 z dne 14. 3. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. R-St 642/2017 z dne 26. 10. 2017 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. R-St 642/2017 z dne 14. 7. 2017 (Nepravda, priznanje tujega postopka zaradi insolventnosti ) (Up-803/18)

9. Dragica Sevšek, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 268/2018 z dne 6. 2. 2019 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 85/2018 z dne 24. 10. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 168/2013 z dne 10. 11. 2017 (Delovni spor, plačilo odškodnine) (Up-458/19)

10. BSH HIŠNI APARATI d.o.o., Nazarje – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 136/2019 z dne 16. 5. 2019 in sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 464/2018 z dne 8. 1. 2019 v zvezi z vmesno sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. P 34/2016 z dne 15. 5. 2018 (Pravda, plačilo odškodnine) (Up-892/19)

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-25/21-2
Datum: 21. 9. 2021

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 25. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 23. 9. 2021, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 24. seje Ustavnega sodišča z dne 16. 9. 2021 (Su-P-24/21)

2. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 69. člena, drugega, tretjega in enajstega odstavka 74. člena, štirinajstega odstavka 77. člena, 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 – ZVO-1) (U-I-182/16)

3. Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 67. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/2020 – ZIUOPDVE) (U-I-20/21)

4. Hassen Marcel Tony Cano – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 44442/2020 z dne 8. 10. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 44442/2020 z dne 1. 9. 2020 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. I Kpd 44442/2020 z dne 27. 8. 2020 (Kazenska zadeva, pripor, milejši ukrep v državi prebivališča, diskriminacija glede na državljanstvo in gmotno stanje, zatrjevana kršitev 14. člena Ustave in 6. ter 21. člena Listine o temeljnih pravicah) (Up-1319/20)

5. Zdravko Poglajen, Straža – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 83/2018 z dne 10. 5. 2018 (Prekrški, kršitev pravil cestnega prometa in Zakona o cestah, očitek kršitve pravic iz 23. in 25. člena Ustave ) (Up-902/18)

6. Judita Sobočan, Lendava/Lendva – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 22540/2014 z dne 5. 11. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 22540/2014 z dne 6. 11. 2018 in s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. III K 22540/2014 z dne 12. 12. 2017 (Kazenska zadeva, k. d. goljufije, pridobitev podatkov o lokaciji mobilne naprave, nesorazmernost posega, kršitev zakona, zatrjevana kršitev pravic iz 22., 23., 28., 35. in 38. člena Ustave) (Up-298/21)

7. ALZIS – pogrebne storitve, Jožica Coif s.p. in drugi, Orehova vas – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti IV. točke izreka Odredbe o izvedbi obveznega odvoza in hrambe pokojnikov v času epidemije COVID-19 v Mestni občini Maribor št. 181-19/2020-62 z dne 13. 11. 2020 (U-I-4/21)

8. Fabris Peruško – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Cpg 2/2018 z dne 14. 3. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. R-St 642/2017 z dne 26. 10. 2017 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. R-St 642/2017 z dne 14. 7. 2017 (Nepravda, priznanje tujega postopka zaradi insolventnosti ) (Up-803/18)

9. Dragica Sevšek, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 268/2018 z dne 6. 2. 2019 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 85/2018 z dne 24. 10. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 168/2013 z dne 10. 11. 2017 (Delovni spor, plačilo odškodnine) (Up-458/19)

10. BSH HIŠNI APARATI d.o.o., Nazarje – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 136/2019 z dne 16. 5. 2019 in sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 464/2018 z dne 8. 1. 2019 v zvezi z vmesno sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. P 34/2016 z dne 15. 5. 2018 (Pravda, plačilo odškodnine) (Up-892/19)

11. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar