29. 9. 2022

26. seja

Dne 29.  9. 2022 bo potekala 26. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-26/22-4
Datum: 29. 9. 2022

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 26. seji z dne 29. 9. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 25. seje Ustavnega sodišča z dne 22. 9. 2022 (Su-P-25/22)

2. Luciano Bettio in drugi, Komen – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 569/2017 z dne 22. 5. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. P 58/2016 z dne 8. 3. 2018 (Pravda, Odškodnina ) (Up-519/19)

3. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 27. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) (Brez spora, obdavčitev odškodnine za nepremoženjsko škodo) (U-I-26/20)

4. INTERSEROH zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 34. do 53. člena in 275. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 – ZVO-2) (U-I-104/22)

SUROVINA d.o.o. in drugi , Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 25. člena, drugega, tretjega in četrtega odstavka 37. člena, petega, šestega in dvanajstega odstavka 38. člena, prvega in tretjega odstavka 267. člena, prvega, tretjega, petega, osmega in devetega odstavka 275. člena in drugega odstavka 321. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 – ZVO-2 (U-I-220/22)

5. Mitja Lomovšek, Lesce – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 5. opombe Dnevnega reda Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica, št. 725-1/2013/21 z dne 22. 6. 2020 (Kazenska zadeva, pravica zapornika do gibanja na prostem) (U-I-151/22)

6. Edin Ajdinović, Jesenice – Ustavna pritožba zoper Sklep Slovenske obveščevalno-varnostne agencije št. 071-6/2022/2 z dne 26. 7. 2022 in zoper dopis Ministrstva za notranje zadeve št. 219-152/2022/3 z dne 25. 7. 2002 (Drugi upravni spori, kršitev pravice do izbrisa osebnih podatkov ) (Up-1169/22)

7. Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 34829/2022 z dne 12. 8. 2022 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 34829/2022 z dne 28. 7. 2022 (Kazenska zadeva, pripor, podaljšanje v preiskavi, kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, kaznivo dejanje maščevanja uradni osebi, utemeljen sum, sorazmernost, ponovitvena nevarnost) (Up-1310/22)

8. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-26/22-3
Datum: 27. 9. 2022

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 26. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 29. 9. 2022, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 25. seje Ustavnega sodišča z dne 22. 9. 2022 (Su-P-25/22)

2. Luciano Bettio in drugi, Komen – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 569/2017 z dne 22. 5. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. P 58/2016 z dne 8. 3. 2018 (Pravda, Odškodnina ) (Up-519/19)

3. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 27. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) (Brez spora, obdavčitev odškodnine za nepremožnejšo škodo) (U-I-26/20)

4. INTERSEROH zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 34. do 53. člena in 275. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 – ZVO-2) (U-I-104/22)

SUROVINA d.o.o. in drugi , Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 25. člena, drugega, tretjega in četrtega odstavka 37. člena, petega, šestega in dvanajstega odstavka 38. člena, prvega in tretjega odstavka 267. člena, prvega, tretjega, petega, osmega in devetega odstavka 275. člena in drugega odstavka 321. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 – ZVO-2 (U-I-220/22)

5. Mitja Lomovšek, Lesce – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 5. opombe Dnevnega reda Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica, št. 725-1/2013/21 z dne 22. 6. 2020 (Kazenska zadeva, pravica zapornika do gibanja na prostem) (U-I-151/22)

6. Edin Ajdinović, Jesenice – Ustavna pritožba zoper Sklep Slovenske obveščevalno-varnostne agencije št. 071-6/2022/2 z dne 26. 7. 2022 in zoper dopis Ministrstva za notranje zadeve št. 219-152/2022/3 z dne 25. 7. 2002 (Drugi upravni spori, kršitev pravice do izbrisa osebnih podatkov ) (Up-1169/22)

7. Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 34829/2022 z dne 12. 8. 2022 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 34829/2022 z dne 28. 7. 2022 (Kazenska zadeva, pripor, podaljšanje v preiskavi, kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, kaznivo dejanje maščevanja uradni osebi, utemeljen sum, sorazmernost, ponovitvena nevarnost) (Up-1310/22)

8. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar