30. 9. 2021

26. seja

Dne 30. 9. 2021 bo potekala 26. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-26/21-3
Datum: 30. 9. 2021

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 26. seji z dne 30. 9. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

 

1. Policijski sindikat Slovenije – PSS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21 in 149/21) (U-I-210/21)

2. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-26/21-2
Datum: 27. 9. 2021

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 26. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 30. 9. 2021, ob 9.30 uri v razpravni dvorani Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

 

1. Policijski sindikat Slovenije – PSS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21 in 149/21) (U-I-210/21)

2. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar