5. 11. 2020

28. seja

Dne 5. 11. 2020 bo potekala 28. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 28. seji z dne 5. 11. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 27. seje Ustavnega sodišča z dne 22. 10. 2010 (Su-P-27/20)

2. Občina Tolmin, Tolmin – Zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 – ZLD-1) (U-I-166/17)

3. NOVA KBM, d.d., Maribor in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 54651/2018 z dne 24. 11. 2018 (Kazenska zadeva, odredba za hišno preiskavo, izvedena v prostorih banke in v stanovanju uslužbenca banke; odredba za zaseg, zavarovanje in preiskavo elektronskih naprav banke; sorazmernost obsega preiskave elektronske naprave) (Up-286/19)

4. Daniel Jezernik, Maribor – Ustavna pritožba zoper: – sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 152/2015 z dne 1. 9. 2015 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. PR 473/2015 z dne 6. 7. 2015; – sodbo Vrhovnega sodišča št. IV Ips 79/2015 z dne 14. 1. 2016; – sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. EPVD 60/2016 z dne 14. 3. 2016; – sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. ZSV 667/2015 z dne 4. 6. 2016; – sklep Višjega sodišča v Mariboru št. EPVDp 31/2016 z dne 21. 4. 2016; – sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. EPVD 60/2016 z dne 14. 10. 2016; – sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 17/2017 z dne 15. 2. 2017 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. PR 737/2016 z dne 9. 12. 2016; – sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. ZSV 713/2016 z dne 23. 2. 2017. (Prekrški) (Up-431/17)

5. Ida Erjavec Burnik, Komenda – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 24. člena v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18) ter postopek za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (U-I-418/18)

Ida Erjavec Burnik, Komenda – Ustavna pritožba zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Kp 25768/2012 z dne 22. 5. 2018 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I IKZ 25768/2012 z dne 19. 4. 2018 (Kazenska zadeva, prošnja obsojenca za odlog izvršitve kazni zapora) (Up-920/18)

6. Rok Lampe, Miklavž na Dravskem polju – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 426. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (U-I-63/20)

Rok Lampe, Miklavž na Dravskem polju – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 3425/2014 z dne 8. 10. 2019 v zvezi s sodbo Vojaškega sodišča IV. armade št. I Sod 117/46 z dne 10. 8. 1946 (Kazenska zadeva, poprava krivic, oškodovanec s statusom žrtve vojnega nasilja) (Up-253/20)

7. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 859/2020 z dne 16. 6. 2020 v zvezi s sklepi Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1570/2018-IV z dne 7. 4. 2020, št. P 1570/2018-IV z dne 16. 3. 2020, št. P 1570/2018-IV z dne 12. 2. 2020 in št. P 1570/2018-IV z dne 8. 11. 2019 (Pravda, odločitev o varstvu in vzgoji mladoletnih otrok, začasna odredba, prisilna izvršitev) (Up-613/20)

8. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 918/2020 z dne 18. 9. 2020, sklep predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 918/2020 z dne 18. 9. 2020 in sklep predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 918/2020 z dne 30. 7. 2020 (Pravda, zavrženje zahteve za izločitev predsednika VS, zavrženje pritožbe, zavrnitev zahteve za izločitev) (Up-1064/20)

9. Zoran Janković, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 71/2018 z dne 23. 5. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1854/2015 z dne 5. 3. 2018 (Drugi upravni spori, zaključna ugotovitev nadzora KPK nad premoženjskim stanjem funkcionarja ) (Up-1071/18)

10. Igor Vuksanović, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – u. p. b. in 49/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20) in tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20) (U-I-426/20)

11. Andraž Teršek in drugi, Kamnik – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 33/06 – u. p. b. in 49/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-cov-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20) (U-I-427/20)

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 28. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo potekala na “način videokonference” v četrtek, 5. 11. 2020, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 27. seje Ustavnega sodišča z dne 22. 10. 2010 (Su-P-27/20)

2. Občina Tolmin, Tolmin – Zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 – ZLD-1) (U-I-166/17)

3. NOVA KBM, d.d., Maribor in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 54651/2018 z dne 24. 11. 2018 (Kazenska zadeva, odredba za hišno preiskavo, izvedena v prostorih banke in v stanovanju uslužbenca banke; odredba za zaseg, zavarovanje in preiskavo elektronskih naprav banke; sorazmernost obsega preiskave elektronske naprave) (Up-286/19)

4. Daniel Jezernik, Maribor – Ustavna pritožba zoper: – sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 152/2015 z dne 1. 9. 2015 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. PR 473/2015 z dne 6. 7. 2015; – sodbo Vrhovnega sodišča št. IV Ips 79/2015 z dne 14. 1. 2016; – sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. EPVD 60/2016 z dne 14. 3. 2016; – sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. ZSV 667/2015 z dne 4. 6. 2016; – sklep Višjega sodišča v Mariboru št. EPVDp 31/2016 z dne 21. 4. 2016; – sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. EPVD 60/2016 z dne 14. 10. 2016; – sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 17/2017 z dne 15. 2. 2017 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. PR 737/2016 z dne 9. 12. 2016; – sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. ZSV 713/2016 z dne 23. 2. 2017. (Prekrški) (Up-431/17)

5. Ida Erjavec Burnik, Komenda – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 24. člena v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18) ter postopek za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (U-I-418/18)

Ida Erjavec Burnik, Komenda – Ustavna pritožba zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Kp 25768/2012 z dne 22. 5. 2018 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I IKZ 25768/2012 z dne 19. 4. 2018 (Kazenska zadeva, prošnja obsojenca za odlog izvršitve kazni zapora) (Up-920/18)

6. Rok Lampe, Miklavž na Dravskem polju – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 426. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (U-I-63/20)

Rok Lampe, Miklavž na Dravskem polju – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 3425/2014 z dne 8. 10. 2019 v zvezi s sodbo Vojaškega sodišča IV. armade št. I Sod 117/46 z dne 10. 8. 1946 (Kazenska zadeva, poprava krivic, oškodovanec s statusom žrtve vojnega nasilja) (Up-253/20)

7. Zlatko Svenšek, Ptuj – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 24. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18) (U-I-338/20)

Zlatko Svenšek, Ptuj – Ustavna pritožba zoper: – odločbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 58404/2017 z dne 1. 7. 2020 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. I K 58404/2017 z dne 23. 6. 2020; – odločbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 35941/2016 z dne 1. 7. 2020 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. I IKZ 35941/2016 z dne 23. 6. 2020 (Kazenska zadeva, zaporna kazen; prošnja za odložitev zaporne kazni; predlog za delo v splošno korist) (Up-671/20)

8. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 859/2020 z dne 16. 6. 2020 v zvezi s sklepi Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1570/2018-IV z dne 7. 4. 2020, št. P 1570/2018-IV z dne 16. 3. 2020, št. P 1570/2018-IV z dne 12. 2. 2020 in št. P 1570/2018-IV z dne 8. 11. 2019 (Pravda, odločitev o varstvu in vzgoji mladoletnih otrok, začasna odredba, prisilna izvršitev) (Up-613/20)

9. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 918/2020 z dne 18. 9. 2020, sklep predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 918/2020 z dne 18. 9. 2020 in sklep predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 918/2020 z dne 30. 7. 2020 (Pravda, zavrženje zahteve za izločitev predsednika VS, zavrženje pritožbe, zavrnitev zahteve za izločitev) (Up-1064/20)

10. Zoran Janković, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 71/2018 z dne 23. 5. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1854/2015 z dne 5. 3. 2018 (Drugi upravni spori, zaključna ugotovitev nadzora KPK nad premoženjskim stanjem funkcionarja ) (Up-1071/18)

11. Igor Vuksanović, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – u. p. b. in 49/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20) in tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20) (U-I-426/20)

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar