7. 10. 2021

27. seja

Dne 7. 10. 2021 bo potekala 27. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-27/21-5
Datum: 7. 10. 2021

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 27. seji z dne 7. 10. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 25. seje Ustavnega sodišča z dne 23. 9. 2021 (Su-P-25/21)

2. Stanislav Vrhunc s. p. in drugi, Kranj – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ur. p. b. – ZNB) in postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 53/20, 59/20 in 67/20) v delu, ki se nanaša na ponujanje in prodajanje storitev potrošnikom ter postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 53/20, 59/20 in 67/20) v delu, ki se nanaša na ponujanje in prodajanje blaga potrošnikom v Republiki Sloveniji (U-I-155/20)

3. Višje delovno in socialno sodišče, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 397. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-1) (U-I-494/18)

4. Alejandro Westen in drugi – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 9/2019 z dne 3. 7. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 122/2016 z dne 4. 12. 2018 v zvezi z odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 490-1/2016-2 z dne 11. 8. 2016 in z odločbo Upravne enote Celje št. 363-095/93-246 (13202) z dne 16. 11. 2015 (Denacionalizacija, izpolnjenost pogojev za priznanje statusa upravičenca do denacionalizacije, lastništvo premoženja v času podržavljenja) (Up-1021/19)

Peter Aleksander Westen – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 10/2019 z dne 3. 7. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 122/2016 z dne 4. 12. 2018 v zvezi z odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 490-1/2016-2 z dne 11. 8. 2016 in z odločbo Upravne enote Celje št. 363-095/93-246 (13202) z dne 16. 11. 2015 (Denacionalizacija, izpolnjenost pogojev za priznanje statusa upravičenca do denacionalizacije, lastništvo premoženja v času podržavljenja) (Up-1035/19)

5 Ahmed Bürkük – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 42383/2020 z dne 1. 6. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. II Pomi 42383/2020 z dne 21. 5. 2021 (Kazenska zadeva, izročitveni pripor, izročitev Turčiji) (Up-522/21)

6. Judita Sobočan, Lendava/Lendva – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 22540/2014 z dne 5. 11. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 22540/2014 z dne 6. 11. 2018 in s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. III K 22540/2014 z dne 12. 12. 2017 (Kazenska zadeva, k. d. goljufije, pridobitev podatkov o lokaciji mobilne naprave, nesorazmernost posega, kršitev zakona, zatrjevana kršitev pravic iz 22., 23., 28., 35. in 38. člena Ustave) (Up-298/21)

7. Fabris Peruško – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Cpg 2/2018 z dne 14. 3. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. R-St 642/2017 z dne 26. 10. 2017 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. R-St 642/2017 z dne 14. 7. 2017 (Nepravda, priznanje tujega postopka zaradi insolventnosti )
(Up-803/18)

8. Združenje SAZAS, Trzin – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 88/2018 z dne 4. 7. 2018 (Drugi upravni spori, zavrženje predloga za revizijo, neustrezno pooblastilo ) (Up-1246/18)

9. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-27/21-4
Datum: 5. 10. 2021

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 27. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 7. 10. 2021, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 25. seje Ustavnega sodišča z dne 23. 9. 2021
(Su-P-25/21)

2. Stanislav Vrhunc s. p. in drugi, Kranj – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ur. p. b. – ZNB) in postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 53/20, 59/20 in 67/20) v delu, ki se nanaša na ponujanje in prodajanje storitev potrošnikom ter postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 53/20, 59/20 in 67/20) v delu, ki se nanaša na ponujanje in prodajanje blaga potrošnikom v Republiki Sloveniji (U-I-155/20)

3. Višje delovno in socialno sodišče, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 397. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-1) (U-I-494/18)

4. Alejandro Westen in drugi – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 9/2019 z dne 3. 7. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 122/2016 z dne 4. 12. 2018 v zvezi z odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 490-1/2016-2 z dne 11. 8. 2016 in z odločbo Upravne enote Celje št. 363-095/93-246 (13202) z dne 16. 11. 2015 (Denacionalizacija, izpolnjenost pogojev za priznanje statusa upravičenca do denacionalizacije, lastništvo premoženja v času podržavljenja) (Up-1021/19)

Peter Aleksander Westen – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 10/2019 z dne 3. 7. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 122/2016 z dne 4. 12. 2018 v zvezi z odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 490-1/2016-2 z dne 11. 8. 2016 in z odločbo Upravne enote Celje št. 363-095/93-246 (13202) z dne 16. 11. 2015 (Denacionalizacija, izpolnjenost pogojev za priznanje statusa upravičenca do denacionalizacije, lastništvo premoženja v času podržavljenja) (Up-1035/19)

5. Peter Kodrič, Sežana – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 360/2014 z dne 2. 10. 2015 v zvezi z odločbo Odvetniške zbornice Slovenije št. 1653/2014 z dne 11. 11. 2014 (Drugi upravni spori, vpis v imenik odvetniških kandidatov) (Up-282/18)

6. Ahmed Bürkük – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 42383/2020 z dne 1. 6. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. II Pomi 42383/2020 z dne 21. 5. 2021 (Kazenska zadeva, izročitveni pripor, izročitev Turčiji) (Up-522/21)

7. Judita Sobočan, Lendava/Lendva – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 22540/2014 z dne 5. 11. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 22540/2014 z dne 6. 11. 2018 in s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. III K 22540/2014 z dne 12. 12. 2017 (Kazenska zadeva, k. d. goljufije, pridobitev podatkov o lokaciji mobilne naprave, nesorazmernost posega, kršitev zakona, zatrjevana kršitev pravic iz 22., 23., 28., 35. in 38. člena Ustave) (Up-298/21)

8. Fabris Peruško – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Cpg 2/2018 z dne 14. 3. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. R-St 642/2017 z dne 26. 10. 2017 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. R-St 642/2017 z dne 14. 7. 2017 (Nepravda, priznanje tujega postopka zaradi insolventnosti ) (Up-803/18)

8. Združenje SAZAS, Trzin – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 88/2018 z dne 4. 7. 2018 (Drugi upravni spori, zavrženje predloga za revizijo, neustrezno pooblastilo ) (Up-1246/18)

9. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar