14. 10. 2021

28. seja

Dne 14. 10. 2021 bo potekala 28. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-28/21-4
Datum: 14. 10. 2021

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 28. seji z dne 14. 10. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. – Potrditev zapisnika 26. seje Ustavnega sodišča z dne 30. 9. 2021 (Su-P-26/21)
– Potrditev zapisnika 27. seje Ustavnega sodišča z dne 7. 10. 2021 (Su-P-26/21)

2. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena, 149.č člena, 150.a člena, 156. člena in druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (Kazenska zadeva) (U-I-144/19)

3. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 40. člena ter drugega in tretjega odstavka 45. člena Zakona o sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17 – ZSSve) (U-I-445/18)

4. Vlada Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 1., 4., 8., 18., 22., 23., 24., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 37. in 37.b člena Odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 101/01, 50/02, 80/02 – popr. in 75/04 – obvezna razlaga) ter 18., 19., 28., 31. do 43. in 45. do 47. člena Pravilnika z normativi o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 56/96 in 50/02) (U-I-18/17)

5. Zlatko Svenšek, Ptuj – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 24. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18) (U-I-338/20)

Zlatko Svenšek, Ptuj – Ustavna pritožba zoper odločbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 58404/2017 z dne 1. 7. 2020 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. I K 58404/2017 z dne 23. 6. 2020 in zoper odločbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 35941/2016 z dne 1. 7. 2020 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. I IKZ 35941/2016 z dne 23. 6. 2020 (Kazenska zadeva, zaporna kazen; prošnja za odložitev zaporne kazni; predlog za delo v splošno korist) (Up-671/20)

6. Ahmed Bürkük – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 42383/2020 z dne 1. 6. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. II Pomi 42383/2020 z dne 21. 5. 2021 (Kazenska zadeva, izročitveni pripor, izročitev Turčiji) (Up-522/21)

7. Damir Babić, Medvode – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 43/2021 z dne 6. 7. 2021 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 354/2020 z dne 1. 12. 2020 (Delovni spor, plačilo odškodnine) (Up-770/21)
8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-28/21-3
Datum: 12. 10. 2021

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 28. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 14. 10. 2021, ob 9.00 uri v razpravni dvorani Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. – Potrditev zapisnika 26. seje Ustavnega sodišča z dne 30. 9. 2021 (Su-P-26/21)
– Potrditev zapisnika 27. seje Ustavnega sodišča z dne 7. 10. 2021 (Su-P-26/21)

2. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena, 149.č člena, 150.a člena, 156. člena in druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (Kazenska zadeva) (U-I-144/19)

3. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 40. člena ter drugega in tretjega odstavka 45. člena Zakona o sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17 – ZSSve) (U-I-445/18)

4. Vlada Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 1., 4., 8., 18., 22., 23., 24., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 37. in 37.b člena Odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 101/01, 50/02, 80/02 – popr. in 75/04 – obvezna razlaga) ter 18., 19., 28., 31. do 43. in 45. do 47. člena Pravilnika z normativi o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 56/96 in 50/02) (U-I-18/17)

5. Zlatko Svenšek, Ptuj – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 24. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18) (U-I-338/20)

Zlatko Svenšek, Ptuj – Ustavna pritožba zoper odločbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 58404/2017 z dne 1. 7. 2020 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. I K 58404/2017 z dne 23. 6. 2020 in zoper odločbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 35941/2016 z dne 1. 7. 2020 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. I IKZ 35941/2016 z dne 23. 6. 2020 (Kazenska zadeva, zaporna kazen; prošnja za odložitev zaporne kazni; predlog za delo v splošno korist) (Up-671/20)

6. Ahmed Bürkük – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 42383/2020 z dne 1. 6. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. II Pomi 42383/2020 z dne 21. 5. 2021 (Kazenska zadeva, izročitveni pripor, izročitev Turčiji) (Up-522/21)

7. Damir Babić, Medvode – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 43/2021 z dne 6. 7. 2021 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 354/2020 z dne 1. 12. 2020 (Delovni spor, plačilo odškodnine) (Up-770/21)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar