12. 11. 2020

30. seja

Dne 12. 11. 2020 bo potekala 30. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-30/20-4
Datum: 12. 11. 2020

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 30. seji z dne 12. 11. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 28. seje Ustavnega sodišča z dne 5. 11. 2020 (Su-P-28/20)
Potrditev zapisnika 29. seje Ustavnega sodišča z dne 2. 11. 2020 (Su-P-29/20)

2. Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 10. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 85/14 – ZVis) (U-I-163/16)

3. Maximilian Indihar, Ljutomer – Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (U-I-106/19)

Maximilian Indihar, Ljutomer – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 330/2016 z dne 14. 12. 2016 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. II U 44/2015 z dne 18. 8. 2016 in pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (Davki, izbris imena iz seznama davčnih dolžnikov ) (Up-190/17)

4. Valerija Svenšek, Ptuj – Postopek za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14, 92/14, 32/16, 15/17 in 73/19) (U-I-304/20)

Valerija Svenšek, Ptuj – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča na Ptuju št. ZSV 71/2016 z dne 11. 9. 2017 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Ptuj št. 0000113029225 z dne 2. 3. 2016 in Postopek za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14, 92/14, 32/16, 15/17 in 73/19) (Prekrški, prekrška po ZJRM-1 in ZOIzk-1, globa) (Up-991/17)

5. Zoran Milanovič, Dob – Pobuda za oceno ustavnosti prvega in tretjega odstavka 7. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/2020 – ZZUSUDJZ), drugega odstavka 3. člena Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 61/20 – ZZUSUDJZ-A), pobuda za oceno ustavnosti 20. člena in prvega odstavka 69. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 – ZIUZEOP),1. člena in drugega odstavka 54. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/20 – ZIUZEOP-A) ter oceno ustavnosti in zakonitosti Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2020) – COVID-19 (U-I-182/20)

Zoran Milanovič, Dob – Ustavna pritožba zoper odločbo Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani št. LJ-Tu-20-8/3/2020/42 z dne 24. 4. 2020 in odločbo Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani št. LJ-Tu-20-8/3/2020/85 z dne 5. 5. 2020 (Delovni spor, znižanje tožilskih plač v času COVID-19) (Up-394/20)

6. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 32.c člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – ur. p. b. in 67/19) in za oceno ustavnosti in zakonitosti 21.a, 21.b in 21.c člena Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/07 in 102/20) (U-I-430/20)

MIRAGE TRANS d. o. o., Koper – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 32.c člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – ur. p. b. in 67/19) in za oceno ustavnosti in zakonitosti 21.a, 21.b in 21.c člena Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/07 in 102/20) (U-I-424/20)

7. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 918/2020 z dne 18. 9. 2020, sklep predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 918/2020 z dne 18. 9. 2020 in sklep predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 918/2020 z dne 30. 7. 2020 (Pravda, zavrženje zahteve za izločitev predsednika VS, zavrženje pritožbe, zavrnitev zahteve za izločitev) (Up-1064/20)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 30. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 12. 11. 2020, ob 9.30 uri na “način videokonference” Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 28. seje Ustavnega sodišča z dne 5. 11. 2020 (Su-P-28/20)
Potrditev zapisnika 29. seje Ustavnega sodišča z dne 2. 11. 2020 (Su-P-29/20)

2. Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 10. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 85/14 – ZVis) (U-I-163/16)

3. Maximilian Indihar, Ljutomer – Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (U-I-106/19)

Maximilian Indihar, Ljutomer – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 330/2016 z dne 14. 12. 2016 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. II U 44/2015 z dne 18. 8. 2016 in pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (Davki, izbris imena iz seznama davčnih dolžnikov ) (Up-190/17)

4. Valerija Svenšek, Ptuj – Postopek za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14, 92/14, 32/16, 15/17 in 73/19) (U-I-304/20)

Valerija Svenšek, Ptuj – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča na Ptuju št. ZSV 71/2016 z dne 11. 9. 2017 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Ptuj št. 0000113029225 z dne 2. 3. 2016 in Postopek za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14, 92/14, 32/16, 15/17 in 73/19) (Prekrški, prekrška po ZJRM-1 in ZOIzk-1, globa) (Up-991/17)

5. Zoran Milanovič, Dob – Pobuda za oceno ustavnosti prvega in tretjega odstavka 7. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/2020 – ZZUSUDJZ), drugega odstavka 3. člena Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 61/20 – ZZUSUDJZ-A), pobuda za oceno ustavnosti 20. člena in prvega odstavka 69. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 – ZIUZEOP),1. člena in drugega odstavka 54. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/20 – ZIUZEOP-A) ter oceno ustavnosti in zakonitosti Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2020) – COVID-19 (U-I-182/20)

Zoran Milanovič, Dob – Ustavna pritožba zoper odločbo Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani št. LJ-Tu-20-8/3/2020/42 z dne 24. 4. 2020 in odločbo Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani št. LJ-Tu-20-8/3/2020/85 z dne 5. 5. 2020 (Delovni spor, znižanje tožilskih plač v času COVID-19) (Up-394/20)

6. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 32.c člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – ur. p. b. in 67/19) in za oceno ustavnosti in zakonitosti 21.a, 21.b in 21.c člena Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/07 in 102/20) (U-I-430/20)

MIRAGE TRANS d. o. o., Koper – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 32.c člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – ur. p. b. in 67/19) in za oceno ustavnosti in zakonitosti 21.a, 21.b in 21.c člena Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/07 in 102/20) (U-I-424/20)

7. A. B. iz C., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 918/2020 z dne 18. 9. 2020, sklep predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 918/2020 z dne 18. 9. 2020 in sklep predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 918/2020 z dne 30. 7. 2020 (Pravda, zavrženje zahteve za izločitev predsednika VS, zavrženje pritožbe, zavrnitev zahteve za izločitev) (Up-1064/20)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar