19. 1. 2023

3. seja

Dne 19.  1. 2023 bo potekala 3. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-3/23-4
Datum: 19. 1. 2023

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 3. seji z dne 19. 1. 2023 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 2. seje Ustavnega sodišča z dne 12. 1. 2023 (Su-P-2/23)

2. Tomaž Lovše, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 450/2019 (Pravda, Zavrnitev predloga za dopustitev revizije) (Up-538/20)

3. Štefan Hudobivnik, Cerklje na Gorenjskem – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 127/2018 z dne 9. 5. 2019 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1220/2017 z dne 17. 1. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. N 34/2013 z dne 28. 2. 2017 (Nepravda, opustitev predložitve novega pooblastila za revizijo, opustitev preverjanja pristnosti pooblastila) (Up-853/19)

4. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti devetega odstavka 56. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11 in 111/13) , tretjega odstavka 79. člena in 77.c člena v zvezi s 17.b členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06, 110/07, 106/10, 63/13, 17/14, 24/15 in 77/16) in 4. točke tretjega odstavka 60. člena ter četrtega odstavka 64. člena v zvezi z 11. točko prvega odstavka 64. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 60/17) (Prekrški) (U-I-280/19)

5. Višje delovno in socialno sodišče, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega, tretjega in petega odstavka 71. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17 – ZODPol) (U-I-165/19)

6. Postaja prometne policije Kranj, Kranj – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Postajo prometne policije Kranj in Okrajnim sodiščem v Kranju (P-12/22)

7. Gratel, d. o. o., Kranj – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 566/2019 z dne 19. 9. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. In 332/2012 z dne 15. 2. 2019 (Izvršba, nadaljevanje izvršbe po pravnomočno sklenjeni prisilni poravnavi) (Up-1507/19)

8. Peter Gregorčič in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22 – ZRTVS-1B) (U-I-479/22)

9. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-3/23-3
Datum: 17. 1. 2023

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 3. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 19. 1. 2023, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 2. seje Ustavnega sodišča z dne 12. 1. 2023 (Su-P-2/23)

2. Tomaž Lovše, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 450/2019 (Pravda, Zavrnitev predloga za dopustitev revizije) (Up-538/20)

3. Štefan Hudobivnik, Cerklje na Gorenjskem – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 127/2018 z dne 9. 5. 2019 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1220/2017 z dne 17. 1. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. N 34/2013 z dne 28. 2. 2017 (Nepravda, opustitev predložitve novega pooblastila za revizijo, opustitev preverjanja pristnosti pooblastila) (Up-853/19)

4. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti devetega odstavka 56. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11 in 111/13) , tretjega odstavka 79. člena in 77.c člena v zvezi s 17.b členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06, 110/07, 106/10, 63/13, 17/14, 24/15 in 77/16) in 4. točke tretjega odstavka 60. člena ter četrtega odstavka 64. člena v zvezi z 11. točko prvega odstavka 64. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 60/17) (Prekrški) (U-I-280/19)

5. Višje delovno in socialno sodišče, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega, tretjega in petega odstavka 71. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17 – ZODPol) (U-I-165/19)

6. Postaja prometne policije Kranj, Kranj – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Postajo prometne policije Kranj in Okrajnim sodiščem v Kranju (P-12/22)

7. Gratel, d. o. o., Kranj – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 566/2019 z dne 19. 9. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. In 332/2012 z dne 15. 2. 2019 (Izvršba, nadaljevanje izvršbe po pravnomočno sklenjeni prisilni poravnavi) (Up-1507/19)

8. Peter Gregorčič in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22 – ZRTVS-1B) (U-I-479/22)

9. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar