17. 11. 2022

31. seja

Dne 17.  11. 2022 bo potekala 31. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-31/22-3
Datum: 17. 11. 2022

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 31. seji z dne 17. 11. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 30. seje Ustavnega sodišča z dne 10. 11. 2022 (Su-P-30/22)

2. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega do šestega in osmega odstavka 112a. člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114a. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr. in 10/17) ter za oceno ustavnosti 31. točke prvega odstavka 125. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19) (Brez spora) (U-I-152/17)

3. Nova kreditna banka Maribor d.d., Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (Uradni list RS, št. 17/22 – ZOPVTKK) (U-I-64/22)

Addiko Bank d.d. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (Uradni list RS, št. 17/22 – ZOPVTKK) (U-I-65/22)

4. Stojan Ristić in drugi – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 261/2018 z dne 3. 7. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. II U 425/2016 z dne 29. 8. 2018 (Osebna stanja, dovoljenje za stalno prebivanje po ZUSDDD) (Up-1038/19)

5. Sodni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 74. in 76.a člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., in 17/15 – ZSS) (U-I-159/19)

6. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) (U-I-48/19)

7. Policijski sindikat Slovenije – PSS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega do četrtega odstavka 49.a člena ter drugega do petega odstavka 49.b člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20 in 172/21) ter 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 172/21) (U-I-87/22)

8. SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE, Celje – Zahteva za oceno ustavnosti 49.a in 49.b člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20 in 172/21) ter 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 172/21) (U-I-823/21)

9. Marta Kogoj, Mojstrana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 248/2022 z dne 24. 8. 2022 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. St 432/2020 z dne 18. 5. 2022 (Up-1496/22)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-31/22-2
Datum: 15. 11. 2022

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 31. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 17. 11. 2022, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 30. seje Ustavnega sodišča z dne 10. 11. 2022 (Su-P-30/22)

2. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega do šestega in osmega odstavka 112a. člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114a. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr. in 10/17) ter za oceno ustavnosti 31. točke prvega odstavka 125. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19) (Brez spora) (U-I-152/17)

3. Nova kreditna banka Maribor d.d., Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (Uradni list RS, št. 17/22 – ZOPVTKK) (U-I-64/22)

Addiko Bank d.d. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (Uradni list RS, št. 17/22 – ZOPVTKK) (U-I-65/22)

4. Stojan Ristić in drugi – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 261/2018 z dne 3. 7. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. II U 425/2016 z dne 29. 8. 2018 (Osebna stanja, dovoljenje za stalno prebivanje po ZUSDDD) (Up-1038/19)

5. Sodni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 74. in 76.a člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., in 17/15 – ZSS) (U-I-159/19)

6. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) (U-I-48/19)

7. Policijski sindikat Slovenije – PSS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega do četrtega odstavka 49.a člena ter drugega do petega odstavka 49.b člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20 in 172/21) ter 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 172/21) (U-I-87/22)

8. SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE, Celje – Zahteva za oceno ustavnosti 49.a in 49.b člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20 in 172/21) ter 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 172/21) (U-I-823/21)

9. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar