26. 11. 2020

32. seja

Dne 26. 11. 2020 bo potekala 32. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 32. seji z dne 26. 11. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 31. seje Ustavnega sodišča z dne 19. 11. 2020 (Su-P-31/20)

2. Vlada Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/20) (U-I-449/20)

3. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 32. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo potekala na način videokonference, v četrtek, 26. 11. 2020, ob 9.00 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 31. seje Ustavnega sodišča z dne 19. 11. 2020 (Su-P-31/20)

2. Vlada Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/20) (U-I-449/20)

3. Razno

 

dr. Sebastian Nerad

Generalni sekretar