3. 12. 2020

33. seja

Dne 3. 12. 2020 bo potekala 33. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 33. seji z dne 3. 12. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 32. seje Ustavnega sodišča z dne 26. 11. 2020 (Su-P-32/20)

2. A. B. iz C.– Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni lit RS, št. 152/20) v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 00717-49/2020/4 z dne 5. 11. 2020 in Sklepom ministrice, pristojne za izobraževanje, št. 603-33/2020/4 z dne 5. 11. 2020 – COVID1 (U-I-445/20)

3. Andrejka Flucher, Rogaška Slatina – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti III. in IV. člena Odloka o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 157/20) in drugega odstavka 75. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) (U-I-453/20)

4. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20); – tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 8/12, 21/13, 65/14 in 55/17) in – Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) (U-I-106/20)

5. Žan Pajtler, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20) (U-I-79/20)

6. D. E. iz F. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – u.p.b.), 3. odst. 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – u. p. b., 109/08, 8/12, 21/13, 65/14 in 55/17), Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20) in Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) (U-I-178/20)

7. Žan Pajtler, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 90/20) in Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 135/20) (U-I-281/20)

8. G. H. iz I. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – 2. in 3. tč. prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – u.p.b. in 49/20), – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20), – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20) in – Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/20) (U-I-150/20)

9. Damijan Pavlin in drugi, Kranj – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) (U-I-154/20)

10. Vladko Began, Šmarje pri Jelšah – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – u.p.b. in 49/20), – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20) in – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20) (U-I-169/20)

11. Igor Vuksanović, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ur. p. b. in 49/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) in tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20,159/20 in 163/20) (U-I-426/20)

12. Andraž Teršek in drugi, Kamnik – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 33/06 – ur. p. b. in 49/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-cov-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) (U-I-427/20)

13. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 33. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo potekala na način videokonference v četrtek, 3. 12. 2020, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 32. seje Ustavnega sodišča z dne 26. 11. 2020 (Su-P-32/20)

2. A. B. iz C.– Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni lit RS, št. 152/20) v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 00717-49/2020/4 z dne 5. 11. 2020 in Sklepom ministrice, pristojne za izobraževanje, št. 603-33/2020/4 z dne 5. 11. 2020 – COVID1 (U-I-445/20)

3. Andrejka Flucher, Rogaška Slatina – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti III. in IV. člena Odloka o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 157/20) in drugega odstavka 75. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) (U-I-453/20)

4. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20); – tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 8/12, 21/13, 65/14 in 55/17) in – Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) (U-I-106/20)

5. Žan Pajtler, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20) (U-I-79/20)

6. D. E. iz F. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – u.p.b.), 3. odst. 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – u. p. b., 109/08, 8/12, 21/13, 65/14 in 55/17), Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20) in Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) (U-I-178/20)

7. Žan Pajtler, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 90/20) in Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 135/20) (U-I-281/20)

8. G. H. iz I. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – 2. in 3. tč. prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – u.p.b. in 49/20), – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20), – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20) in – Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/20) (U-I-150/20)

9. Damijan Pavlin in drugi, Kranj – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) (U-I-154/20)

10. Vladko Began, Šmarje pri Jelšah – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – u.p.b. in 49/20), – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20) in – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20) (U-I-169/20)

11. Igor Vuksanović, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ur. p. b. in 49/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) in tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20,159/20 in 163/20) (U-I-426/20)

12. Andraž Teršek in drugi, Kamnik – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 33/06 – ur. p. b. in 49/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-cov-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) (U-I-427/20)

13. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar