18. 11. 2021

32. seja

Dne 18. 11. 2021 bo potekala 32. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-32/21-5
Datum: 18. 11. 2021

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 32. seji z dne 18. 11. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 31. seje Ustavnega sodišča z dne 11. 11. 2021 (Su-P-31/21)

2. Občina Vrhnika – Občinski svet in drugi, Vrhnika – Zahteva in pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki (Uradni list RS, št. 15/16) (U-I-153/21)

3. Policijski sindikat Slovenije, Ljubljana – Policijski sindikat Slovenije – PSS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21 in 149/21) (U-I-210/21)

4. Vladko Began, Šmarje pri Jelšah – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21) ter za oceno ustavnosti 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 142/20 in 82/21) (U-I-793/21)

5. Konfederacija novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost in drugi, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega, četrtega in petega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 52/16, 81/19 in 203/20) ter 156.a člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 203/20) (U-I-16/21)

Zagovornik načela enakosti, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 21. in 22. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/2020 – ZIUPOPDVE) (U-I-27/21)

6. Stojan Ristić in drugi – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 261/2018 z dne 3. 7. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. II U 425/2016 z dne 29. 8. 2018 (Osebna stanja, dovoljenje za stalno prebivanje po ZUSDDD) (Up-1038/19)

7. Mestna Občina Kranj – Mestni svet, Kranj – Zahteva za oceno ustavnosti 12., 13., 14.b in 16. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) in prvega odstavka 2. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 52/20) (U-I-783/21)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-32/21-4
Datum: 16. 11. 2021

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 32. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 18. 11. 2021, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 31. seje Ustavnega sodišča z dne 11. 11. 2021 (Su-P-31/21)

2. Občina Vrhnika – Občinski svet in drugi, Vrhnika – Zahteva in pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki (Uradni list RS, št. 15/16) (U-I-153/21)

3. Policijski sindikat Slovenije, Ljubljana – Policijski sindikat Slovenije – PSS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21 in 149/21) (U-I-210/21)

4. Vladko Began, Šmarje pri Jelšah – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21) ter za oceno ustavnosti 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 142/20 in 82/21) (U-I-793/21)

5. Konfederacija novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost in drugi, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega, četrtega in petega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 52/16, 81/19 in 203/20) ter 156.a člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 203/20) (U-I-16/21)

Zagovornik načela enakosti, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 21. in 22. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/2020 – ZIUPOPDVE) (U-I-27/21)

6. Stojan Ristić in drugi – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 261/2018 z dne 3. 7. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. II U 425/2016 z dne 29. 8. 2018 (Osebna stanja, dovoljenje za stalno prebivanje po ZUSDDD) (Up-1038/19)

7. Mestna Občina Kranj – Mestni svet, Kranj – Zahteva za oceno ustavnosti 12., 13., 14.b in 16. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) in prvega odstavka 2. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 52/20) (U-I-783/21)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar