29. 11. 2021

33. seja

Dne 29. 11. 2021 bo potekala 33. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-33/21-3
Datum: 29. 11. 2021

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 33. seji z dne 29. 11. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

 

1. Policijski sindikat Slovenije – PSS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21 in 149/21) (U-I-210/21)

2. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-33/21-2
Datum: 26. 11. 2021

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 33. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v ponedeljek, 29. 11. 2021, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

 

1. Policijski sindikat Slovenije – PSS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21 in 149/21) (U-I-210/21)

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar