23. 11. 2023

34. seja

Dne 23. 11. 2023 bo potekala 34. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-34/23-4
Datum: 23. 11. 2023

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 34. seji z dne 23. 11. 2023 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 33. seje Ustavnega sodišča z dne 15. 11. 2023 (Su-P-33/23)

2. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 146. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 – GZ-1) (U-I-203/23)

3. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 111/2023 z dne 7. 6. 2023 (Osebna stanja, zavrženje prošnje za mednarodno zaščito zaradi predaje Republiki Hrvaški) (Up-919/23)

4. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 396. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19 – ZPIZ-2) (U-I-15/20)

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 396. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19 – ZPIZ-2) (U-I-16/20)

5. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 396. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19 – ZPIZ-2) (U-I-62/21)

6. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/19 – ZPIZ-2G) (U-I-824/21)

7. Andrej Šiško in drugi, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 139/20) in Zakona o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 139/20) (Brez spora, Štajerska varda) (U-I-56/21)

8. Adnan Alagić, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 203/2021 z dne 3. 6. 2021 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV-2786/2019-2409 z dne 10. 9. 2020 in s plačilnim nalogom Policijske postaje Ljubljana Center št. 120926628z dne 8. 11. 2019 in s plačilnim nalogom Policijske postaje Ljubljana Center št. 120926628 z dne 8. 11. 2019 (Prekrški, po pritožbi, predlog za izjemno obravnavo, ne bis in idem, zatrjevana kršitev pravice iz 31. člena Ustave) (Up-798/21)

9. Okrajno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (Uradni list RS, št. 186/21) (U-I-115/23)

10. Zlatko Bevc, Trbovlje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-57/23)

Božidar Borčnik, Vodice – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-58/23)

Milan Medved, Zagorje ob Savi – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-59/23)

Marjan Rupnik, Idrija – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-60/23)

Sony Globokar, Zagorje ob Savi – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-61/23)

Roman Jazbec, Trbovlje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-62/23)

Janez Pušni , Lovrenc na Pohorju – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-63/23)

Matjaž Matjažič, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-64/23)

Vlado Verdnik, Velenje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-65/23)

Janez Forte, Sava – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-66/23)

Roman Tamše, Velenje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-67/23)

Franci Boldin, Litija – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-69/23)

Marjan Torkar, Ljubljana-Šmartno – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-70/23)

Anton Pogačar, Koper/Capodistria – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-71/23)

Vilko Brus, Črniče – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-72/23)

Kajtimir Kunc, Zagorje ob Savi – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-73/23)

Alojz Štiglic, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-74/23)

Jožef Dolšek, Šmartno pri Litiji – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-76/23)

Miran Grobin, Rogatec – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-2) (U-I-77/23)

11. T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 249/2020 z dne 25. 9. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 183/2020 z dne 23. 4. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 233/2018 z dne 19. 6. 2019 (Pravda, plačilo avtorskega nadomestila za kabelsko retransmisijo glasbenih del v radijskih programih) (Up-1295/20)

Združenje SAZAS k.o., Trzin – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 342/2020 z dne 25. 9. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 183/2020 z dne 23. 4. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 233/2018-II z dne 19. 6. 2019 (Pravda, plačilo avtorskega nadomestila) (Up-1338/20)

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-34/23-3
Datum: 21. 11. 2023

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 34. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 23. 11. 2023, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 33. seje Ustavnega sodišča z dne 15. 11. 2023 (Su-P-33/23)

2. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 146. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 – GZ-1) (U-I-203/23)

3. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 111/2023 z dne 7. 6. 2023 (Osebna stanja, zavrženje prošnje za mednarodno zaščito zaradi predaje Republiki Hrvaški) (Up-919/23)

4. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 396. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19 – ZPIZ-2) (U-I-15/20)

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 396. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19 – ZPIZ-2) (U-I-16/20)

5. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 396. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19 – ZPIZ-2) (U-I-62/21)

6. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/19 – ZPIZ-2G) (U-I-824/21)

7. Andrej Šiško in drugi, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 139/20) in Zakona o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 139/20) (Brez spora, Štajerska varda) (U-I-56/21)

8. Adnan Alagić, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 203/2021 z dne 3. 6. 2021 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV-2786/2019-2409 z dne 10. 9. 2020 in s plačilnim nalogom Policijske postaje Ljubljana Center št. 120926628z dne 8. 11. 2019 in s plačilnim nalogom Policijske postaje Ljubljana Center št. 120926628 z dne 8. 11. 2019 (Prekrški, po pritožbi, predlog za izjemno obravnavo, ne bis in idem, zatrjevana kršitev pravice iz 31. člena Ustave) (Up-798/21)

9. Okrajno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (Uradni list RS, št. 186/21) (U-I-115/23)

10. Zlatko Bevc, Trbovlje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-57/23)

Božidar Borčnik, Vodice – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-58/23)

Milan Medved, Zagorje ob Savi – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-59/23)

Marjan Rupnik, Idrija – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-60/23)

Sony Globokar, Zagorje ob Savi – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-61/23)

Roman Jazbec, Trbovlje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-62/23)

Janez Pušni , Lovrenc na Pohorju – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-63/23)

Matjaž Matjažič, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-64/23)

Vlado Verdnik, Velenje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-65/23)

Janez Forte, Sava – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-66/23)

Roman Tamše, Velenje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-67/23)

Franci Boldin, Litija – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-69/23)

Marjan Torkar, Ljubljana-Šmartno – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-70/23)

Anton Pogačar, Koper/Capodistria – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-71/23)

Vilko Brus, Črniče – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-72/23)

Kajtimir Kunc, Zagorje ob Savi – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-73/23)

Alojz Štiglic, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-74/23)

Jožef Dolšek, Šmartno pri Litiji – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2) (U-I-76/23)

Miran Grobin, Rogatec – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-2) (U-I-77/23)

11. T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 249/2020 z dne 25. 9. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 183/2020 z dne 23. 4. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 233/2018 z dne 19. 6. 2019 (Pravda, plačilo avtorskega nadomestila za kabelsko retransmisijo glasbenih del v radijskih programih) (Up-1295/20)

Združenje SAZAS k.o., Trzin – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 342/2020 z dne 25. 9. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 183/2020 z dne 23. 4. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 233/2018-II z dne 19. 6. 2019 (Pravda, plačilo avtorskega nadomestila) (Up-1338/20)

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar