14. 12. 2022

35. seja

Dne 14.  12. 2022 bo potekala 35. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-35/22-3
Datum: 14. 12. 2022

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 35. seji z dne 14. 12. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 34. seje Ustavnega sodišča z dne 8. 12. 2022 (Su-P-34/22)

2. Irena Komar in drugi, Renče – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2x 110KV Gorica – Divača (odsek Renče) (Uradni list RS, št. 47/16) (U-I-25/17)

3. Boštjan Koprivnikar, Mirna – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 58203/2011 z dne 7. 6. 2018 (Kazenska zadeva, kršitev načela zakonitosti v kazenskem pravu, načela povratne veljave milejšega kazenskega zakona, ter obveznosti izvršiti sodbe ESČP, kršitev 8., 15., 25., 28. in 31. člena Ustave ter 7. člena EKČP) (Up-1289/18)

4. Inštitut za metalne konstrukcije, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 36/2020 z dne 8. 7. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 678/2018 z dne 18. 12. 2019 v zvezi z odločbo Informacijskega pooblaščenca št. 090-287/2014/21 z dne 26. 2. 2018 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja) (Up-954/20)

5. INTERZERO, trajnostne rešitve za svet brez odpadkov d. o. o. in drugi, Hrastnik – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 25. člena, osmega odstavka 34. člena, prvega do četrtega odstavka 37. člena, prvega in tretjega do dvanajstega odstavka 38. člena, devetega odstavka 39. člena, prvega in petega odstavka 40. člena, 41. člena, tretjega in četrtega odstavka 43. člena, prvega odstavka 47. člena, prvega in tretjega odstavka 267. člena, prvega, tretjega, četrtega, petega, šestega, osmega in devetega odstavka 275. člena ter drugega odstavka 321. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 – ZVO-2) (U-I-104/22)

6. Hassen Marcel Tony Cano – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 44442/2020 z dne 8. 10. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 44442/2020 z dne 1. 9. 2020 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. I Kpd 44442/2020 z dne 27. 8. 2020 (Kazenska zadeva, pripor, milejši ukrep v državi prebivališča, diskriminacija glede na državljanstvo in gmotno stanje, zatrjevana kršitev 14. člena Ustave in 6. ter 21. člena Listine o temeljnih pravicah) (Up-1319/20)

7. Metka Zevnik in drugi, Kranj – Zahteva za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Družinskega zakonika (DZ-B, EPA 190-IX) (Uradni list RS, št. 138/22) (U-I-398/22)

8. Vesna Fužir Urbančič, dr. dent. med., Vodice in drugi – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (Drugi upravni spori, sprememba koncesije)
(U-I-182/22, Up-777/22, U-I-183/22, Up-779/22; U-I-184/22, Up-782/22; U-I-185/22, Up-783/22; U-I-186/22, Up-784/22; U-I-187/22, Up-785/22; U-I-188/22, Up-786/22; U-I-189/22, Up-787/22; U-I-190/22, Up-788/22; U-I-191/22, Up-789/22; U-I-194/22, Up-792/22; U-I-195/22, Up-793/22; U-I-196/22, Up-794/22; U-I-197/22, Up-795/22; U-I-198/22, Up-796/22; U-I-199/22, Up-797/22; U-I-200/22, Up-798/22; U-I-201/22, Up-799/22; U-I-202/22, Up-800/22; U-I-203/22, Up-801/22; U-I-204/22, Up-802/22; U-I-205/22, Up-803/22; U-I-206/22, Up-804/22; U-I-207/22, Up-805/22; U-I-208/22, Up-806/22; U-I-209/22, Up-807/22; U-I-210/22, Up-808/22; U-I-211/22, Up-809/22; U-I-212/22, Up-810/22; U-I-213/22, Up-811/22; U-I-214/22, Up-812/22; U-I-215/22, Up-813/22; U-I-230/22, Up-845/22; U-I-231/22, Up-846/22; U-I-232/22, Up-847/22; U-I-233/22, Up-848/22; U-I-234/22, Up-849/22; U-I-235/22, Up-850/22; U-I-236/22, Up-851/22; U-I-237/22, Up-852/22; U-I-238/22, Up-854/22; U-I-239/22, Up-855/22; U-I-240/22, Up-856/22; U-I-241/22, Up-857/22; U-I-242/22, Up-858/22; U-I-243/22, Up-859/22; U-I-244/22, Up-860/22; U-I-245/22, Up-861/22; U-I-246/22, Up-862/22; U-I-248/22, Up-864/22; U-I-249/22, Up-865/22; U-I-250/22, Up-866/22; U-I-251/22, Up-867/22; U-I-252/22, Up-868/22; U-I-253/22, Up-869/22; U-I-254/22, Up-870/22; U-I-255/22, Up-871/22; U-I-256/22, Up-872/22; U-I-257/22, Up-873/22; U-I-262/22, Up-887/22; U-I-275/22, Up-968/22; U-I-276/22, Up-969/22; U-I-277/22, Up-970/22; U-I-278/22, Up-971/22; U-I-279/22, Up-973/22; U-I-280/22, Up-974/22; U-I-281/22, Up-972/22; U-I-282/22, Up-975/22; U-I-283/22, Up-976/22; U-I-284/22, Up-977/22; U-I-285/22, Up-978/22; U-I-286/22, Up-979/22; U-I-287/22, Up-980/22; U-I-288/22, Up-981/22; U-I-289/22, Up-982/22; U-I-290/22, Up-983/22; U-I-291/22, Up-984/22; U-I-292/22, Up-985/22; U-I-293/22, Up-986/22; U-I-294/22, Up-987/22; U-I-295/22, Up-988/22; U-I-296/22, Up-989/22; U-I-297/22, Up-991/22; U-I-298/22, Up-992/22; U-I-299/22, Up-993/22; U-I-300/22, Up-994/22; U-I-301/22, Up-995/22; U-I-302/22, Up-996/22; U-I-303/22, Up-997/22; U-I-304/22, Up-998/22; U-I-305/22, Up-999/22; U-I-306/22, Up-1000/22; U-I-307/22, Up-1001/22; U-I-308/22, Up-1002/22; U-I-309/22, Up-1003/22; U-I-310/22, Up-1004/22; U-I-311/22, Up-1005/22; U-I-312/22, Up-1006/22; U-I-313/22, Up-1007/22; U-I-314/22, Up-1008/22; U-I-315/22, Up-1009/22; U-I-316/22, Up-1010/22; U-I-317/22, Up-1011/22; U-I-318/22, Up-1012/22; U-I-319/22, Up-1013/22; U-I-340/22, Up-1198/22; U-I-341/22, Up-1199/22; U-I-342/22, Up-1200/22; U-I-344/22, Up-1202/22; U-I-345/22, Up-1203/22; U-I-346/22, Up-1204/22; U-I-347/22, Up-1205/22; U-I-348/22, Up-1206/22; U-I-349/22, Up-1207/22; U-I-350/22, Up-1208/22; U-I-351/22, Up-1209/22; U-I-352/22, Up-1210/22; U-I-353/22, Up-1211/22; U-I-354/22, Up-1212/22; U-I-355/22, Up-1213/22; U-I-356/22, Up-1214/22; U-I-357/22, Up-1215/22; U-I-358/22, Up-1216/22; U-I-359/22, Up-1217/22; U-I-360/22, Up-1218/22; U-I-361/22, Up-1219/22; U-I-362/22, Up-1220/22; U-I-363/22, Up-1221/22; U-I-364/22, Up-1222/22; U-I-365/22, Up-1223/22; U-I-366/22, Up-1224/22; U-I-367/22, Up-1225/22; U-I-368/22, Up-1226/22; U-I-369/22, Up-1227/22; U-I-370/22, Up-1228/22; U-I-376/22, Up-1259/22; U-I-406/22, Up-1527/22; U-I-407/22, Up-1528/22; U-I-408/22, Up-1529/22; U-I-409/22, Up-1530/22; U-I-410/22, Up-1531/22; U-I-411/22, Up-1532/22; U-I-412/22, Up-1533/22; U-I-413/22, Up-1534/22; U-I-414/22, Up-1535/22; U-I-415/22, Up-1536/22; U-I-416/22, Up-1537/22; U-I-417/22, Up-1538/22; U-I-418/22, Up-1539/22; U-I-419/22, Up-1540/22; U-I-420/22, Up-1541//22; U-I-421/22, Up-1542/22; U-I-422/22, Up-1543/22; U-I-423/22, Up-1544/22; U-I-424/22, Up-1545/22; U-I-425/22, Up-1546/22; U-I-426/22, Up-1547/22; U-I-427/22, Up-1548/22; U-I-428/22, Up-1549/22; U-I-429/22, Up-1550/22; U-I-430/22, Up-1551/22; U-I-431/22, Up-1552/22; U-I-432/22, Up-1553/22; U-I-433/22,( Up-1554/22; U-I-434/22, Up-1555/22; U-I-435/22, Up-1556/22; U-I-436/22, Up-1557/22; U-I-437/22, Up-1558/22; U-I-438/22, Up-1559/22; U-I-439/22, Up-1560/22; U-I-440/22, Up-1561/22; U-I-441/22, Up-1562/22; U-I-442/22, Up-1563/22; U-I-443/22, Up-1564/22; U-I-444/22, Up-1565/22; U-I-445/22, Up-1566/22; U-I-446/22, Up-1567/22; U-I-447/22, Up-1569/22; U-I-448/22, Up-1568/22; U-I-449/22; Up-1570/22; U-I-450/22 Up-1572/22; U-I-451/22, Up-1571/22; U-I-452/22, Up-1573/22; U-I-453/22, Up-1574/22; U-I-454/22, Up-1575/22; U-I-455/22, Up-1576/22, U-I-456/22, Up-1577/22; U-I-457/22, Up-1578/22; U-I-458/22, Up-1579/22; U-I-459/22, Up-1580/22; U-I-460/22, Up-1581/22; U-I-461/22, Up-1582/22; U-I-466/22, Up-1608/22; U-I-467/22, Up-1615/22)

9. Razno

 

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-35/22-2
Datum: 12. 12. 2022

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 35. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v sredo, 14. 12. 2022, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 34. seje Ustavnega sodišča z dne 8. 12. 2022 (Su-P-34/22)

2. Irena Komar in drugi, Renče – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2x 110KV Gorica – Divača (odsek Renče) (Uradni list RS, št. 47/16) (U-I-25/17)

3. Boštjan Koprivnikar, Mirna – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 58203/2011 z dne 7. 6. 2018 (Kazenska zadeva, kršitev načela zakonitosti v kazenskem pravu, načela povratne veljave milejšega kazenskega zakona, ter obveznosti izvršiti sodbe ESČP, kršitev 8., 15., 25., 28. in 31. člena Ustave ter 7. člena EKČP) (Up-1289/18)

4. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 3. člena, tretje alineje drugega odstavka 3.a člena, prve alineje četrtega odstavka 3.a člena v zvezi s prvo alinejo petega odstavka 3.a člena, drugega odstavka 42. člena, 43. člena, 44. člena, druge alineje prvega odstavka 44.č člena in drugega odstavka 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) ter 39. člena in četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (U-I-198/19)

5. Inštitut za metalne konstrukcije, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 36/2020 z dne 8. 7. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 678/2018 z dne 18. 12. 2019 v zvezi z odločbo Informacijskega pooblaščenca št. 090-287/2014/21 z dne 26. 2. 2018 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja) (Up-954/20)

6. INTERZERO, trajnostne rešitve za svet brez odpadkov d. o. o. in drugi, Hrastnik – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 25. člena, osmega odstavka 34. člena, prvega do četrtega odstavka 37. člena, prvega in tretjega do dvanajstega odstavka 38. člena, devetega odstavka 39. člena, prvega in petega odstavka 40. člena, 41. člena, tretjega in četrtega odstavka 43. člena, prvega odstavka 47. člena, prvega in tretjega odstavka 267. člena, prvega, tretjega, četrtega, petega, šestega, osmega in devetega odstavka 275. člena ter drugega odstavka 321. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 – ZVO-2) (U-I-104/22)

7. Hassen Marcel Tony Cano – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 44442/2020 z dne 8. 10. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 44442/2020 z dne 1. 9. 2020 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. I Kpd 44442/2020 z dne 27. 8. 2020 (Kazenska zadeva, pripor, milejši ukrep v državi prebivališča, diskriminacija glede na državljanstvo in gmotno stanje, zatrjevana kršitev 14. člena Ustave in 6. ter 21. člena Listine o temeljnih pravicah) (Up-1319/20)

8. Metka Zevnik in drugi, Kranj – Zahteva za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Družinskega zakonika (DZ-B, EPA 190-IX) (Uradni list RS, št. 138/22) (U-I-398/22)

9. Vesna Fužir Urbančič, dr. dent. med., Vodice in drugi – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (Drugi upravni spori, sprememba koncesije)
(U-I-182/22, Up-777/22, U-I-183/22, Up-779/22; U-I-184/22, Up-782/22; U-I-185/22, Up-783/22; U-I-186/22, Up-784/22; U-I-187/22, Up-785/22; U-I-188/22, Up-786/22; U-I-189/22, Up-787/22; U-I-190/22, Up-788/22; U-I-191/22, Up-789/22; U-I-194/22, Up-792/22; U-I-195/22, Up-793/22; U-I-196/22, Up-794/22; U-I-197/22, Up-795/22; U-I-198/22, Up-796/22; U-I-199/22, Up-797/22; U-I-200/22, Up-798/22; U-I-201/22, Up-799/22; U-I-202/22, Up-800/22; U-I-203/22, Up-801/22; U-I-204/22, Up-802/22; U-I-205/22, Up-803/22; U-I-206/22, Up-804/22; U-I-207/22, Up-805/22; U-I-208/22, Up-806/22; U-I-209/22, Up-807/22; U-I-210/22, Up-808/22; U-I-211/22, Up-809/22; U-I-212/22, Up-810/22; U-I-213/22, Up-811/22; U-I-214/22, Up-812/22; U-I-215/22, Up-813/22; U-I-230/22, Up-845/22; U-I-231/22, Up-846/22; U-I-232/22, Up-847/22; U-I-233/22, Up-848/22; U-I-234/22, Up-849/22; U-I-235/22, Up-850/22; U-I-236/22, Up-851/22; U-I-237/22, Up-852/22; U-I-238/22, Up-854/22; U-I-239/22, Up-855/22; U-I-240/22, Up-856/22; U-I-241/22, Up-857/22; U-I-242/22, Up-858/22; U-I-243/22, Up-859/22; U-I-244/22, Up-860/22; U-I-245/22, Up-861/22; U-I-246/22, Up-862/22; U-I-248/22, Up-864/22; U-I-249/22, Up-865/22; U-I-250/22, Up-866/22; U-I-251/22, Up-867/22; U-I-252/22, Up-868/22; U-I-253/22, Up-869/22; U-I-254/22, Up-870/22; U-I-255/22, Up-871/22; U-I-256/22, Up-872/22; U-I-257/22, Up-873/22; U-I-262/22, Up-887/22; U-I-275/22, Up-968/22; U-I-276/22, Up-969/22; U-I-277/22, Up-970/22; U-I-278/22, Up-971/22; U-I-279/22, Up-973/22; U-I-280/22, Up-974/22; U-I-281/22, Up-972/22; U-I-282/22, Up-975/22; U-I-283/22, Up-976/22; U-I-284/22, Up-977/22; U-I-285/22, Up-978/22; U-I-286/22, Up-979/22; U-I-287/22, Up-980/22; U-I-288/22, Up-981/22; U-I-289/22, Up-982/22; U-I-290/22, Up-983/22; U-I-291/22, Up-984/22; U-I-292/22, Up-985/22; U-I-293/22, Up-986/22; U-I-294/22, Up-987/22; U-I-295/22, Up-988/22; U-I-296/22, Up-989/22; U-I-297/22, Up-991/22; U-I-298/22, Up-992/22; U-I-299/22, Up-993/22; U-I-300/22, Up-994/22; U-I-301/22, Up-995/22; U-I-302/22, Up-996/22; U-I-303/22, Up-997/22; U-I-304/22, Up-998/22; U-I-305/22, Up-999/22; U-I-306/22, Up-1000/22; U-I-307/22, Up-1001/22; U-I-308/22, Up-1002/22; U-I-309/22, Up-1003/22; U-I-310/22, Up-1004/22; U-I-311/22, Up-1005/22; U-I-312/22, Up-1006/22; U-I-313/22, Up-1007/22; U-I-314/22, Up-1008/22; U-I-315/22, Up-1009/22; U-I-316/22, Up-1010/22; U-I-317/22, Up-1011/22; U-I-318/22, Up-1012/22; U-I-319/22, Up-1013/22; U-I-340/22, Up-1198/22; U-I-341/22, Up-1199/22; U-I-342/22, Up-1200/22; U-I-344/22, Up-1202/22; U-I-345/22, Up-1203/22; U-I-346/22, Up-1204/22; U-I-347/22, Up-1205/22; U-I-348/22, Up-1206/22; U-I-349/22, Up-1207/22; U-I-350/22, Up-1208/22; U-I-351/22, Up-1209/22; U-I-352/22, Up-1210/22; U-I-353/22, Up-1211/22; U-I-354/22, Up-1212/22; U-I-355/22, Up-1213/22; U-I-356/22, Up-1214/22; U-I-357/22, Up-1215/22; U-I-358/22, Up-1216/22; U-I-359/22, Up-1217/22; U-I-360/22, Up-1218/22; U-I-361/22, Up-1219/22; U-I-362/22, Up-1220/22; U-I-363/22, Up-1221/22; U-I-364/22, Up-1222/22; U-I-365/22, Up-1223/22; U-I-366/22, Up-1224/22; U-I-367/22, Up-1225/22; U-I-368/22, Up-1226/22; U-I-369/22, Up-1227/22; U-I-370/22, Up-1228/22; U-I-376/22, Up-1259/22; U-I-406/22, Up-1527/22; U-I-407/22, Up-1528/22; U-I-408/22, Up-1529/22; U-I-409/22, Up-1530/22; U-I-410/22, Up-1531/22; U-I-411/22, Up-1532/22; U-I-412/22, Up-1533/22; U-I-413/22, Up-1534/22; U-I-414/22, Up-1535/22; U-I-415/22, Up-1536/22; U-I-416/22, Up-1537/22; U-I-417/22, Up-1538/22; U-I-418/22, Up-1539/22; U-I-419/22, Up-1540/22; U-I-420/22, Up-1541//22; U-I-421/22, Up-1542/22; U-I-422/22, Up-1543/22; U-I-423/22, Up-1544/22; U-I-424/22, Up-1545/22; U-I-425/22, Up-1546/22; U-I-426/22, Up-1547/22; U-I-427/22, Up-1548/22; U-I-428/22, Up-1549/22; U-I-429/22, Up-1550/22; U-I-430/22, Up-1551/22; U-I-431/22, Up-1552/22; U-I-432/22, Up-1553/22; U-I-433/22,( Up-1554/22; U-I-434/22, Up-1555/22; U-I-435/22, Up-1556/22; U-I-436/22, Up-1557/22; U-I-437/22, Up-1558/22; U-I-438/22, Up-1559/22; U-I-439/22, Up-1560/22; U-I-440/22, Up-1561/22; U-I-441/22, Up-1562/22; U-I-442/22, Up-1563/22; U-I-443/22, Up-1564/22; U-I-444/22, Up-1565/22; U-I-445/22, Up-1566/22; U-I-446/22, Up-1567/22; U-I-447/22, Up-1569/22; U-I-448/22, Up-1568/22; U-I-449/22; Up-1570/22; U-I-450/22 Up-1572/22; U-I-451/22, Up-1571/22; U-I-452/22, Up-1573/22; U-I-453/22, Up-1574/22; U-I-454/22, Up-1575/22; U-I-455/22, Up-1576/22, U-I-456/22, Up-1577/22; U-I-457/22, Up-1578/22; U-I-458/22, Up-1579/22; U-I-459/22, Up-1580/22; U-I-460/22, Up-1581/22; U-I-461/22, Up-1582/22; U-I-466/22, Up-1608/22; U-I-467/22, Up-1615/22)

10. Razno

 

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar