7. 12. 2023

35. seja

Dne 7. 12. 2023 bo potekala 35. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-35/23-4
Datum: 7. 12. 2023

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 35. seji z dne 7. 12. 2023 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 34. seje Ustavnega sodišča z dne 23. 11. 2023 (Su-P-34/23)

2. Nova univerza in drugi, Nova Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena, prve alineje 5. točke prvega odstavka in prvega stavka drugega odstavka 14. člena ter 78. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17) (U-I-112/19)

3. Stefan Đurić – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 53514/2016 z dne 11. 6. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. III Kp 53514/2016 z dne 24. 12. 2018 in z 2. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. I K 53514/2016 z dne 28. 12. 2017 (Kazenska zadeva, zaporna kazen; preiskava hotelske sobe brez odredbe sodišča) (Up-1053/20)

4. Skupna občinska uprava medobčinski inšpektorat in redarstvo, Vrhnika – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Skupno občinsko upravo Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Borovnica, Log – Dragomer in Horjul ter Inšpektoratom Republike Slovenije za naravne vire in prostor (P-14/23)

5. Mehmed Čehić – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 292/2020 z dne 25. 8. 2021 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1848/2018 z dne 27. 7. 2020 (Drugi upravni spori, verifikacija devizne vloge (vsebina)) (Up-850/21)

6. Andrej Šiško in drugi, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 139/20) in Zakona o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 139/20) (Brez spora, Štajerska varda) (U-I-56/21)

7. Vojko Planinc, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 17558/2019 z dne 23. 1. 2020 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 17558/2019 z dne 11. 12. 2019 in s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 17558/2019 z dne 3. 12. 2019 (Kazenska zadeva, odreditev pripora, ponovitvnena nevarnost, kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, 2., 19., 20., 22., 25., 27., 28. in 29. člen Ustave ter 5. in 6. člen EKČP) (Up-323/20)

Vojko Planinc, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 17558/2019 z dne 11. 4. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 17558/2019 z dne 31. 3. 2020 (Kazenska zadeva, pripor po vložitvi obtožnice, ponovitvena nevarnost, pravica do osebne svobode, pogoji za pripor, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravica do pravnega sredstva, pravica do osebnega dostojanstva in varnosti) (Up-448/20)

Klemen Kadivec, Domžale – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 25329/2021 z dne 14. 9. 2022 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani I Ks 25329/2021 z dne 4. 8. 2022 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 25329/2021 z dne 17. 10. 2022 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 25329/2021 z dne 3. 10. 2022 (Kazenska zadeva, pripor “na zalogo”) (Up-1451/22)

8. Marko Vihar in drugi, Bohinjska Bistrica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 219/2019 z dne 11. 2. 2020 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 383/2019 z dne 29. 10. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ng 31/2017 z dne 5. 2. 2019 (Nepravda, sodni preizkus denarne odpravnine (iztisnitev)) (Up-558/20)

9. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 1258/2022 z dne 26. 9. 2022 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. II Z 21/2021 z dne 20. 4. 2022 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. II Z 21/2021 z dne 23. 12. 2021 ter zaradi opustitev Okrožnega sodišča v Kranju v nepravdnem postopku zaradi odvzema otroka staršem in namestitve k drugi osebi št. III N 564/2021 (Nepravda, začasna odredba, odvzem otroka) (Up-1630/22)

10. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 5. člena v zvezi s 6., 8., 12., 22., 23., 24. in 42. členom Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (Uradni list RS, št. 70/2000) (U-I-418/20)

11. Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. XX Kpr 32662/2023 z dne 10. 10. 2023 (Kazenska zadeva, zavrženje zahteve za izločitev preiskovalne sodnice, pravna država, enakost pred zakonom, enako varstvo pravic, uresničevanje pravic, pravica do sodnega varstva, pravna jamstva v kazenskem postopku, neodvisnost sodnikov) (Up-1490/23)

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-35/23-3
Datum: 5. 12. 2023

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 35. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 7. 12. 2023, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 34. seje Ustavnega sodišča z dne 23. 11. 2023 (Su-P-34/23)

2. Nova univerza in drugi, Nova Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena, prve alineje 5. točke prvega odstavka in prvega stavka drugega odstavka 14. člena ter 78. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17) (U-I-112/19)

3. Stefan Đurić – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 53514/2016 z dne 11. 6. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. III Kp 53514/2016 z dne 24. 12. 2018 in z 2. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. I K 53514/2016 z dne 28. 12. 2017 (Kazenska zadeva, zaporna kazen; preiskava hotelske sobe brez odredbe sodišča) (Up-1053/20)

4. Skupna občinska uprava medobčinski inšpektorat in redarstvo, Vrhnika – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Skupno občinsko upravo Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Borovnica, Log – Dragomer in Horjul ter Inšpektoratom Republike Slovenije za naravne vire in prostor (P-14/23)

5. Mehmed Čehić – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 292/2020 z dne 25. 8. 2021 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1848/2018 z dne 27. 7. 2020 (Drugi upravni spori, verifikacija devizne vloge (vsebina)) (Up-850/21)

6. Andrej Šiško in drugi, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 139/20) in Zakona o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 139/20) (Brez spora, Štajerska varda) (U-I-56/21)

7. Vojko Planinc, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 17558/2019 z dne 23. 1. 2020 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 17558/2019 z dne 11. 12. 2019 in s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 17558/2019 z dne 3. 12. 2019 (Kazenska zadeva, odreditev pripora, ponovitvnena nevarnost, kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, 2., 19., 20., 22., 25., 27., 28. in 29. člen Ustave ter 5. in 6. člen EKČP) (Up-323/20)

Vojko Planinc, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 17558/2019 z dne 11. 4. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 17558/2019 z dne 31. 3. 2020 (Kazenska zadeva, pripor po vložitvi obtožnice, ponovitvena nevarnost, pravica do osebne svobode, pogoji za pripor, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravica do pravnega sredstva, pravica do osebnega dostojanstva in varnosti) (Up-448/20)

Klemen Kadivec, Domžale – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 25329/2021 z dne 14. 9. 2022 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani I Ks 25329/2021 z dne 4. 8. 2022 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 25329/2021 z dne 17. 10. 2022 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 25329/2021 z dne 3. 10. 2022 (Kazenska zadeva, pripor “na zalogo”) (Up-1451/22)

8. Marko Vihar in drugi, Bohinjska Bistrica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 219/2019 z dne 11. 2. 2020 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 383/2019 z dne 29. 10. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ng 31/2017 z dne 5. 2. 2019 (Nepravda, sodni preizkus denarne odpravnine (iztisnitev)) (Up-558/20)

9. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 1258/2022 z dne 26. 9. 2022 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. II Z 21/2021 z dne 20. 4. 2022 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. II Z 21/2021 z dne 23. 12. 2021 ter zaradi opustitev Okrožnega sodišča v Kranju v nepravdnem postopku zaradi odvzema otroka staršem in namestitve k drugi osebi št. III N 564/2021 (Nepravda, začasna odredba, odvzem otroka) (Up-1630/22)

10. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 5. člena v zvezi s 6., 8., 12., 22., 23., 24. in 42. členom Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (Uradni list RS, št. 70/2000) (U-I-418/20)

11. Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. XX Kpr 32662/2023 z dne 10. 10. 2023 (Kazenska zadeva, zavrženje zahteve za izločitev preiskovalne sodnice, pravna država, enakost pred zakonom, enako varstvo pravic, uresničevanje pravic, pravica do sodnega varstva, pravna jamstva v kazenskem postopku, neodvisnost sodnikov) (Up-1490/23)

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar