14. 12. 2023

36. seja

Dne 14. 12. 2023 bo potekala 36. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-36/23-4
Datum: 14. 12. 2023

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 36. seji z dne 14. 12. 2023 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 35. seje Ustavnega sodišča z dne 7. 12. 2023 (Su-P-35/23)

2. Antonetta Cornelia Verlouw-Van Raaij – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 675/2019 z dne 12. 3. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1118/2019 z dne 16. 10. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3061/2015-III z dne 28. 1. 2019 (Pravda, odškodninska odgovornost upravljalca adrenalinskega parka, zavrnitev dokaza z izvedencem ) (Up-645/20)

3. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega in petega odstavka, prve in tretje alineje šestega odstavka ter sedmega odstavka 199.b člena ter prvega odstavka, prvega stavka drugega odstavka in petega odstavka 199.e člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20 – ZV-1) (U-I-348/20)

4. Elvisa Osmanović, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 364/2021 z dne 1. 12. 2021 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 667/2021 z dne 24. 5. 2021 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1355/2017-III z dne 15. 11. 2020 (Pravda, odškodnina, izbris iz registra stalnega prebivalstva) (Up-174/22)

Elvisa Osmanović, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 667/2021 z dne 24. 5. 2021 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1355/2017-III z dne 15. 11. 2020 (Pravda, odškodnina, izbris iz registra stalnega prebivalstva) (Up-185/22)

5. Samia Žunič, Kamnik – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 436/2019 z dne 12. 3. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2237/2018 z dne 29. 5. 2019 v zvezi z 2. in 3. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1830/2015-II z dne 14. 2. 2018 (Pravda, ugotovitev ničnosti kreditne pogodbe v švicarskih frankih (CHF), pojasnilna dolžnost banke) (Up-810/20)

6. Bojan Vogrinčič in drugi, Koper/Capodistria – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 340/2020 z dne 23. 10. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2301/2019 z dne 12. 2. 2020 (Pravda, odškodninska odgovornost države, sprememba namembnosti zemljišča) (Up-1372/20)

7. István Kovács, Dobrovnik/Dobronak – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. člena Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št.5/02, 4/06, 3/14, 4/18 in 6/22) (U-I-393/22)

8. Postaja prometne policije Kranj, Kranj – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Postajo prometne policije Kranj in Okrajnim sodiščem v Kranju (Prekrški) (P-11/22)

9. Ivan Škratek, Slovenj Gradec – Pobuda za oceno ustavnosti 8. člena Zakona o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17) (U-I-36/21)

Ivan Škratek in drugi, Slovenj Gradec – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 15/2021 z dne 19. 1. 2021 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. P 38/2019 z dne 30. 11. 2020 (Pravda, plačilo stroškov, odvetniška tarifa, državno odvetništvo) (Up-154/21)

10. Zdravstveni dom Izola, Izola/Isola – Ustavna pritožba zoper II. točko sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 116/2022 z dne 31. 5. 2022 v zvezi z II. točko sodbe Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 138/2019 z dne 7. 12. 2021 (Delovni spor, plačilo pogodbene kazni) (Up-1515/22)

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-36/23-3
Datum: 12. 12. 2023

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 36. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 14. 12. 2023, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 35. seje Ustavnega sodišča z dne 7. 12. 2023 (Su-P-35/23)

2. Antonetta Cornelia Verlouw-Van Raaij – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 675/2019 z dne 12. 3. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1118/2019 z dne 16. 10. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3061/2015-III z dne 28. 1. 2019 (Pravda, odškodninska odgovornost upravljalca adrenalinskega parka, zavrnitev dokaza z izvedencem ) (Up-645/20)

3. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega in petega odstavka, prve in tretje alineje šestega odstavka ter sedmega odstavka 199.b člena ter prvega odstavka, prvega stavka drugega odstavka in petega odstavka 199.e člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20 – ZV-1) (U-I-348/20)

4. Elvisa Osmanović, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 364/2021 z dne 1. 12. 2021 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 667/2021 z dne 24. 5. 2021 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1355/2017-III z dne 15. 11. 2020 (Pravda, odškodnina, izbris iz registra stalnega prebivalstva) (Up-174/22)

Elvisa Osmanović, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 667/2021 z dne 24. 5. 2021 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1355/2017-III z dne 15. 11. 2020 (Pravda, odškodnina, izbris iz registra stalnega prebivalstva) (Up-185/22)

5. Samia Žunič, Kamnik – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 436/2019 z dne 12. 3. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2237/2018 z dne 29. 5. 2019 v zvezi z 2. in 3. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1830/2015-II z dne 14. 2. 2018 (Pravda, ugotovitev ničnosti kreditne pogodbe v švicarskih frankih (CHF), pojasnilna dolžnost banke) (Up-810/20)

6. Bojan Vogrinčič in drugi, Koper/Capodistria – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 340/2020 z dne 23. 10. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2301/2019 z dne 12. 2. 2020 (Pravda, odškodninska odgovornost države, sprememba namembnosti zemljišča) (Up-1372/20)

7. István Kovács, Dobrovnik/Dobronak – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. člena Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št.5/02, 4/06, 3/14, 4/18 in 6/22) (U-I-393/22)

8. Postaja prometne policije Kranj, Kranj – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Postajo prometne policije Kranj in Okrajnim sodiščem v Kranju (Prekrški) (P-11/22)

9. Ivan Škratek, Slovenj Gradec – Pobuda za oceno ustavnosti 8. člena Zakona o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17) (U-I-36/21)

Ivan Škratek in drugi, Slovenj Gradec – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 15/2021 z dne 19. 1. 2021 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. P 38/2019 z dne 30. 11. 2020 (Pravda, plačilo stroškov, odvetniška tarifa, državno odvetništvo) (Up-154/21)

10. Zdravstveni dom Izola, Izola/Isola – Ustavna pritožba zoper II. točko sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 116/2022 z dne 31. 5. 2022 v zvezi z II. točko sodbe Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 138/2019 z dne 7. 12. 2021 (Delovni spor, plačilo pogodbene kazni) (Up-1515/22)

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar