14. 11. 2019

36. seja

Številka: Su-P-36/19-4
Datum: 14. 11. 2019

Številka: Su-P-36/19-4
Datum: 14. 11. 2019

 
 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 36. seji z dne 14. 11. 2019 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 35. seje Ustavnega sodišča z dne 12. 11. 2019 (Su-P-35/19)

2. Branko Volkar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 79/2014 z dne 3. 2. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 492/2013 z dne 7. 1. 2014 (Davki, odmera dohodnine od nenapovedanih dohodkov) (Up-360/16)

3. A. B. iz C.– Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 83/12 in 111/13 – ZMZ) (U-I-37/17)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 240/2016 z dne 10. 2. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 422/2016 z dne 15. 6. 2016 (Osebna stanja, priznanje mednarodne zaščite) (Up-229/17)

4. Višje sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti druge alineje 2. točke drugega odstavka 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16) (Insolvencni postopek, odpust obveznosti, nedovoljenost odpusta obveznosti, dosegljivost dolžnika sodišču in upravitelju) (U-I-512/18)

5. Maximilian Indihar, Ljutomer – Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17 (U-I-106/19)

Maximilian Indihar, Ljutomer – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 330/2016 z dne 14. 12. 2016 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. II U 44/2015 z dne 18. 8. 2016 in pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (Davki, izbris imena iz seznama davčnih dolžnikov) (Up-190/17)

6. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 396. člena v zvezi z 9. točko 394. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (Pravda, Obnova postopka) (U-I-391/18)

7. Razno

 

                                                                                              dr. Sebastian Nerad
                                                                                               Generalni sekretar

Številka: Su-P-36/19-2
Datum: 12. 11. 2019

 

 
Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 36. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 14. 11. 2019, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 35. seje Ustavnega sodišča z dne 12. 11. 2019 (Su-P-35/19)

2.  Branko Volkar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 79/2014 z dne 3. 2. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 492/2013 z dne 7. 1. 2014 (Davki, odmera dohodnine od nenapovedanih dohodkov) (Up-360/16)

3. A. B. iz C.– Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 83/12 in 111/13 – ZMZ) (U-I-37/17)
 
A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 240/2016 z dne 10. 2. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 422/2016 z dne 15. 6. 2016 (Osebna stanja, priznanje mednarodne zaščite) (Up-229/17)

4. Višje sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti druge alineje 2. točke drugega odstavka 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16) (Insolvencni postopek, odpust obveznosti, nedovoljenost odpusta obveznosti, dosegljivost dolžnika sodišču in upravitelju) (U-I-512/18)

5. Maximilian Indihar, Ljutomer – Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17 (U-I-106/19)

Maximilian Indihar, Ljutomer – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 330/2016 z dne 14. 12. 2016 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. II U 44/2015 z dne 18. 8. 2016 in pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (Davki, izbris imena iz seznama davčnih dolžnikov) (Up-190/17)

6. Marija Žnidar, Šenčur – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 91/2016 z dne 17. 11. 2016 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2461/2015 z dne 30. 11. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Radovljici št. N 37/2014 z dne 22. 4. 2015 (Nepravda, določitev odškodnine za razlaščeno zemljišče, vrednostni pogoj za dovoljenost revizije, podlaga za ugotovitev statusa razlaščenega zemljišča za določitev višine odškodnine) (Up-47/17)

7. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 396. člena v zvezi z 9. točko 394. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (Pravda, Obnova postopka) (U-I-391/18)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar