20. 12. 2023

37. seja

Dne 20. 12. 2023 bo potekala 37. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-37/23-4
Datum: 20. 12. 2023

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 37. seji z dne 20. 12. 2023 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 36. seje Ustavnega sodišča z dne 14. 12. 2023 (Su-P-36/23)

2. Stojan Ristić – Postopek za oceno ustavnosti četrtega odstavka 1.č člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 in 85/18) (U-I-465/22)

Stojan Ristić in drugi – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 261/2018 z dne 3. 7. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. II U 425/2016 z dne 29. 8. 2018 in Postopek za oceno ustavnosti četrtega odstavka 1.č člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 in 85/18) (Osebna stanja, dovoljenje za stalno prebivanje po ZUSDDD) (Up-1038/19)

3. TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA d.o.o., Volčja Draga – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 172/2019 z dne 19. 11. 2019 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 442/2019 z dne 29. 8. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Pg 543/2015 z dne 18. 4. 2019 (Gospodarski spor, obnova postopka) (Up-97/20)

4. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18) (U-I-377/22)

5. PIRO PLANET storitve in trgovina d.o.o., Celje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15) (Brez spora) (U-I-34/23)

6. Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 32662/2023 z dne 26. 10. 2023 (Kazenska zadeva, zavrženje ZVZ zoper pravnomočna sklepa o zavrženju zahteve za izločitev preiskovalne sodnice, plačilo sodne takse za vložnika ZVZ, 2., 14., 15., 22., 23., 29., 34., 35. in 125. člen Ustave) (Up-1601/23)

7. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-37/23-2
Datum: 18. 12. 2023

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 37. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v sredo, 20. 12. 2023, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 36. seje Ustavnega sodišča z dne 14. 12. 2023 (Su-P-36/23)

2. Stojan Ristić – Postopek za oceno ustavnosti četrtega odstavka 1.č člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 in 85/18) (U-I-465/22)

Stojan Ristić in drugi – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 261/2018 z dne 3. 7. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. II U 425/2016 z dne 29. 8. 2018 in Postopek za oceno ustavnosti četrtega odstavka 1.č člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 in 85/18) (Osebna stanja, dovoljenje za stalno prebivanje po ZUSDDD) (Up-1038/19)

3. TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA d.o.o., Volčja Draga – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 172/2019 z dne 19. 11. 2019 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 442/2019 z dne 29. 8. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Pg 543/2015 z dne 18. 4. 2019 (Gospodarski spor, obnova postopka) (Up-97/20)

4. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18) (U-I-377/22)

5. Višje sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 61. člena in petega odstavka 62. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21 ) (Izvršba) (U-I-192/23)

6. PIRO PLANET storitve in trgovina d.o.o., Celje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15) (Brez spora) (U-I-34/23)

7. Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 32662/2023 z dne 26. 10. 2023 (Kazenska zadeva, zavrženje ZVZ zoper pravnomočna sklepa o zavrženju zahteve za izločitev preiskovalne sodnice, plačilo sodne takse za vložnika ZVZ, 2., 14., 15., 22., 23., 29., 34., 35. in 125. člen Ustave) (Up-1601/23)

8. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar